دریافت پاورپوینت کتاب سازمان و مدیریت؛ رویکردی پژوهشی نوشته دکتر محمد مقیمی (307 اسلاید) | 29943 alis

پاورپوینت کتاب سازمان و مدیریت محمد مقیمی,پاورپوینت کتاب سازمان و مدیریت نوشته دکتر محمد مقیمی,پاورپوینت کتاب سازمان و مدیریت,خلاصه کتاب سازمان و مدیریت,محمد مقیمی,پاورپوینت کتاب سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی

پاورپوینت کتاب سازمان و مدیریت؛ رویکردی پژوهشی نوشته دکتر محمد مقیمی در قالب pptx  و در حجم 307 اسلاید: شامل کلیه نکات و مباحث مهم کتاب: 


فهرست مطالب: 
فصل اول:  
مراحل اجرای طرح پژوهشی علمی 

فصل دوم:  
ابعاد ساختار سازمانی 

فصل سوم: 
تجزیه و تحلیل و طراحی شغل 

فصل چهارم:  
تیم های کاری 

فصل پنجم: 
خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی

فصل ششم: 
فرهنگ و جو سازمانی 
فصل هفتم: 
جامعه پذیری سازمانی

فصل هشتم: 
مدیریت مسیر ترقی

فصل نهم: 
موفقیت در مدیریت

فصل دهم
شخصیت

فصل یازدهم: 
رهبری

فصل دوازدهم: 
ارتباطات سازمانی

فصل سیزدهم: 
انگیزش

فصل چهاردهم: 
رضایت شغلی و تعهد سازمانی

فصل پانزدهم: 
قدرت و مدیریت رفتارهای سیاسی

فصل شانزدهم: 
مدیریت استرس

فصل هفدهم: 
مدیریت زمان

فصل هجدهم: 
مدیریت تضاد

فصل نوزدهم: 
مذاکره 
فصل بیستم:
مدیریت کیفیت فراگیر

فصل بیست و یکم: 
مدیریت در آینده

 

دانلود پاورپوینت کتاب سازمان و مدیریت؛ رویکردی پژوهشی نوشته دکتر محمد مقیمی (307 اسلاید)

دریــــافت فایـــل