دریافت پاورپوینت اهمیت بیماریهای آمیزشی | 28598 alis

پاورپوینت, اهمیت, بیماریهای, آمیزشی,

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 19 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

اهمیت بیماریهای آمیزشی

عفونت‌هاي آميزشي(STI )، در بخش عمده‌اي از جهان به‌عنوان يك مشكل بهداشتي محسوب‌مي‌شوند. بين STI و انتقال HIV ارتباطي نزديك وجوددارد و مشخص شده‌است كه هردو نوع با زخم و بدون زخم STI، خطر انتقال جنسي HIV را افزايش‌مي‌دهند. ظهور و گسترش عفونت HIV و ایدز، اداره و كنترل ساير علل STI را نيز دشوار مي‌سازد. براي مثال، از آنجا كه HIV باعث سركوب سيستم ايمني مي‌شود، درمان شانكروئيد در مناطقي كه عفونت HIV شيوع بيشتري دارد، روز به روز دشوارتر مي‌گردد. مقاومت آنتي‌بيوتيكي در اكثر پاتوژن‌هاي مولد STI رو به افزايش است

فهرستمطالب و اسلایدها:

اهمیت بیماریهای آمیزشی

اهداف آموزشی

اهداف نظام مراقبت بيماريهای آميزشی

اجزاء نظام مراقبت بيماريهای آميزشی

نظام مراقبت بيماريهای آميزشی در ايران

مشکلات نظام مراقبت قبلی STI

نظام مراقبت بيماريهای آميزشی در ايران

نظام ثبت و گزارش دهی در ايران

مراکز مشمول ارسال گزارش همگانی

نظام ثبت و گزارشدهی همگانی

موارد قابل گزارش

تعريف موارد در نظام ثبت و گزارشدهی همگانی سندرومی بيماريهای آميزشی

گردش اطلاعات نظام ثبت همگانی در نظام کشوری

مشکلات موجود ودرخواست دانشگاه از همکاران

 

دانلود پاورپوینت اهمیت بیماریهای آمیزشی

دریــــافت فایـــل