دریافت پاورپوینت ویتامین D | 28326 alis

پاورپوینت, ویتامین, D,

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:25 اسلاید

قابل ویرایش:1 اسلاید انگلیسی

قسمتی از اسلایدها:

کمبود ویتامین Dدر آسیا یکی از مسائل مهم است.

بسیاری از کشورهای مدیترانه ای ویتامین D کمی دریافت می کنند.

سلامت استخوان بستگی به شیوه زندگی در دوره های کودکی،نوجوانی و جوانی دارد.

کمبود ویتامین D بیش از بروز موارد راشیتیسم

می باشد

تسهیل جذب کلسیم و فسفر

بازجذب کلیوی کلسیم و فسفر
تنظیم غلظت کلسیم خون ونقش آن درسلولهای استخوانی

شرکت در متابولیسم فسفر

دخالت در تمایز سلولی

حفظ عملکرد غشائی

فهرست مطالب واسلایدها:

تسهیل جذب کلسیم و فسفر

تکامل طبیعی دندان

ویتامین D با دو هیدروکسیلاسیون متوالی فعال می گردد

راشیتیسم

دلایل راشیتیسم

افراد مستعد راشیتیسم

اوستئومالاسی

دلایل اوستئومالاسی

منابع

مسمومیت

هیپرکلسمی

فنو باربیتال میزان کلسیم یونیزه راکاهش می دهد

 

دانلود پاورپوینت ویتامین D

دریــــافت فایـــل