دریافت کنش پژوهی جامع علوم تربیتی | 23581 alis

کنش, پژوهی, علوم, تربیتیچ,کنش پژوهی جامع علوم تربیتی

کنش پژوهی جامع علوم تربیتی
چکیده:
اولین جلسه کارورزی3من با یک جلسه توجیهی در تاریخ 95.7.10آغاز شد جناب آقای علمداری اهداف و فعالیت هایی که قرار بود در این ترم انجام دهیم توضیح دادند ایشان گفتند باید هرجلسه که به کارورزی می رویم فرم الف را برای آن روز تکمیل کنیم درواقع فرم الف شامل پیش بینی ها،رخدادها و تاملات ما بود و هچنین ایشان چگونگی نوشتن فرم های ج را به ما توضیح دادند و مبنا بر این شد3نمونه فرم ج ها را در کلاس بعد از آن که استاد محترم تایید کردنداجرا کنیم استاد نظارت کامل برفعالیت های ما انجام دادند.
بعد از هر تدریس به کنش پژوهی برای هر طرح درس پرداختم. که به بیان مسئله، تحلیل موقعیت تدریس، فرضیه ها و ارائه راه حل ها، تعامل در رابطه با طرح انجام شده و ثبت و ارائه یافته ها پرداختم. و در آخر کنش پژوهش کلی نوشته شد.
در این دوره مهارت های بیان، چگونگی جلب توجه دانش آموزان، چگونگی ایجاد نظم و انضباط در کلاس، شیوه کلاس داری و… را یاد گرفتم و تجربه خوبی جهت تدریس موفق در آینده فراهم شد.

فهرست
عنوان                                                                                                      صفحه
تشکروقدر دانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
فصل اول-  گام اول کنش پژوهی
بخش اول:
ویژگی های من ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
بخش دوم:
توصیف و تحلیل موقعیت ……………………………………………………………………………………………………………………….. 10
بخش سوم:
ایده های من …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25
 اهداف، سوال ها و فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………… 27
تعاریف مفاهیم کلیدی…………………………………………………………………………………………………………………………….29
فصل دوم-   گام دوم کنش پژوهی
چارچوب تهیه طرح آموزشی 1 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 31
گزارش اجرای طراحی آموزشی 1 ……………………………………………………………………………………………………………………. 36
چارچوب تهیه طرح آموزشی 2 ………………………………………………………………………………………………………………………… 37
گزارش اجرای طراحی آموزشی 2 …………………………………………………………………………………………………………………….. 42
چارچوب تهیه طرح آموزشی 3 ………………………………………………………………………………………………………………………… 43
گزارش اجرای طراحی آموزشی 3 …………………………………………………………………………………………………………………….. 47
چارچوب تهیه طرح آموزشی4…………………………………………………………………………………………………………………………..48
گزارش اجرای طرح آموزشی4……………………………………………………………………………………………………………………………52
چارچوب طرح آموزشی5……………………………………………………………………………………………………………………………………53
گزارش اجرای طرح آموزشی5…………………………………………………………………………………………………………………………..57
چارچوب طرح آموزشی6………………………………………………………………………………………………………………………………58
گزارش اجرای طرح آموزشی6………………………………………………………………………………………………………………………61

فصل سوم-  گام سوم کنش پژوهی
 بخش اول:
روایت من از کارورزی………………………………………………………………………………………………………………………63
بخش دوم:
کدگذاری و مضمون یابی………………………………………………………………………………………………………………… 66
مفاهیم کارورزی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 70
موارد مورد بررسی در کارورزی3 ……………………………………………………………………………………………………. 71
بخش سوم:
تحلیل و تفسیر یافته ها ………………………………………………………………………………………………………………….. 72
راه حل ها و پیشنهادهای برخواسته از یافته ها………………………………………………………………………………. 73
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74
ضمائم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 75
پایان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….76

مقدمه:
 
هر تجربه آموزشی را که با شغل ترکیب شود، می توان کارورزی نامید. اصل کلمه کارورزی به واژه کارورز برمی‌گردد و به فردی گفته می‌شود که در حین تحصیل در آموزش عالی و یا بلافاصله بعد از پایان دوران تحصیل و تنها با هدف کسب تجربه و مهارت کاری و عملی در مؤسسه‌ای مشغول به کار می‌شود، کارورزی می‌تواند.
دوره کارورزی امکان و فرصتی برای آشنایی دانشجویان با محیط کار محسوب می‌شود که نه تنها باعث افزایش قابلیت‌های آنان برای اشتغال در آینده می‌شود، بلکه به کارورزان قدرت انتخاب بیشتری در انجام وظایف ارائه شده می‌دهد تا بتوانند بهتر به علاقمندی‌ها و گرایش‌های خود در زمینه‌های مختلف پی برده و نقاط ضعف و قوت کار خود را ارزیابی کنند.
در واقع کارورزی یک تجربه دست اول و عملی است که به دانشجویان اجازه می‌دهد بهترین نتیجه‌گیری‌ها را درباره ارتباط احتمالی خود و یک زمینه شغلی، انجام دهند. از همه مهم تر اینکه کارورزی می‌تواند به دانشجویان مهارت های شغلی مهمی را همانند برقراری ارتباط، تعهد کاری، وقت شناسی، حل مساله، کارگروهی، خودمدیریتی، برنامه‌ریزی و سازماندهی و آشنایی با فن‌آوری بیاموزد که امروزه برای شاغل شدن بسیار واجب و ضروری هستند.

 

دانلود کنش پژوهی جامع علوم تربیتی

دریــــافت فایـــل