دریافت تحقیق و پژوهش-یادگیری و اختلالات آن-در 35 صفحه-docx | 23556 alis

یادگیری و اختلالات آن,یادگیری,اختلالات یادگیری,حافظه,هوش,روانشناسی یادگیری,روانشناسی اختلال, یادگیری و نظریه های یادگیری در روانشناسی,تعریف یادگیری و نظریه یادگیری مشاهده ای,یادگیری,تعریف یادگیری,روانشناسی یادگیری,روانشناسی

فهرست

حافظه چيست.. 3

تعريف رشد 3

مهمترين ويژگيهاي تجربه گرايي. 4

تفاوت يادگيري با تفكر. 5

تعريف يادگيري با رويكرد شناختي. 5

تجربه گرايي. 6

ضرورت يا عدم ضرورت تقويت.. 7

نظريه ادوين ري گاتري.. 8

محرك هاي ناشي از حركت.. 9

نقش تمرين بر عملكرد 9

خاموشي و فراموشي. 9

مفهوم تقويت و تنبيه. 10

مفهوم محرك هاي نگهدارنده 10

مفهوم قصد 11

نظريه گشتالت.. 11

بر خلاف نظريه پردازان رفتارگرا ، اعتقاد بر اين است كه يادگيري تدريجي نيست.. 12

اختلال. 12

عوامل بروز اختلالات یادگیری.. 13

نظریه‌های یادگیری.. 15

عوامل بروز اختلالات یادگیری.. 15

آموزش فرایندی اختلال یادگیری.. 17

تعریف اختلال یادگیری.. 18

طبقه بندی اختلال یادگیری.. 18

اختلالات حافظه ای.. 19

وسواس فکری.. 24

اختلال وسواس فكری – عملی. 25

نشانه های وسواس.. 25

تشریح نوع اختلال. 28

علل زمینه ای بروز اختلال. 28

عوامل پیشگیری كننده 29

تعریف اختلال بیش فعالی.. 30
مهارت های مقابله با مشکلات رفتاری.. 31
انواع رفتارهای نامطلوب.. 32
پیامد منفی برای رفتارهای نامطلوب.. 33

منابع. 34

حافظه چيست ؟

حافظه عبارتست از ثبت نسبتا پايداري كه زيربناي يادگيري است حافظه شامل پردازشهاي مختلفي است كه در زمان معيني ثبت مي شود از نظر رفتار گرايان حافظه همان يادگيري است

از نظر روانشناسان شناختي ، حافظه با يادگيري فرق دارد چون متأثر از عوامل پردازشي است

تعريف رشد :

رشد تغييراتي پيوسته و منظم است كه در نتيجه گذشت زمان بوجود مي آيد.

رشد و يادگيري تأثير متقابل دارند

رشد زمينه يادگيري را فراهم مي كند و يادگيري هم منجر به رشد بهتري مي شود

يادگيري به تمرين وابسته است در حاليكه در رشد يا تأثير يادگيري وجود ندارد و يا تأثير آن كند است.

نقش نظريه در روانشناسي يادگيري :

يك نظريه تعدادي مشاهده را با هم تركيب مي كند

نظريه باعث توليد پژوهش هاي تازه مي شود

نظريه ها به توليد فرضيه هاي قابل بررسي بايد منجر گردد

نظريه يك ابزار است

نظريه هاي علمي تابع اصل ايجاز است

مهمترين ويژگيهاي تجربه گرايي :

حس نگري : تنها ابزار رسيدن به معرفت حواس هستند

كاهش گرايي‌ : تصورهاي مركب قابل تجزيه به تصورهاي ساده هستند

تداعي گرايي : معرفت حاصل تداعي است

ماشين گرايي : ذهن همانند ماشين است

آيا يادگيري بايد به تغيير رفتار بيانجامد؟

پاسخ اسكينر : يادگيري عين تغييرات رفتاري است و حتما بايد به تغيير قابل مشاهده بيانجامد

چه تغييراتي به يادگيري منتهي مي شود؟

تغييراتي كه پايدار است

در نتيجه رشد نباشد

در نتيجه عواملي همچون خستگي و اثر دارويي نباشد

در نتيجه تمرين و تجربه باشد

در نتيجه حالات موقتي زودگذر نباشد

آيا يادگيري و عملكرد با هم متفاوتند؟

بله

واژه بالقوه در تعريف يادگيري به همين موضوع اشاره دارد

يادگيري مي تواند بالفعل نباشد

اگر بالفعل باشد عملكرد را نشان مي دهد

مثلا ممكن است كسي شنا را ياد بگيرد اما تا زمانيكه در استخر قرار نگيرد شنا را نشان نمي دهد ( عملكرد ).

ملاك يادگيري تمرين و تجربه است

هر رفتاري كه به مقدار بيشتر تحت تأثير تمرين و تجربه باشد ارزش بيشتري براي يادگيري دارد

رفتار بازتابي و غريزي يادگيري نيست

رفتارهايي همچون مهاجرت پرندگان ، لانه سازي و … يادگيري به حساب نمي آيند

رشد حركتي كمتر تحت تأثير تمرين و تجربه است و در نتيجه يادگيري نيست

تفاوت يادگيري با تفكر

تفكر عبارتست از بازآرايي يا تغيير شناختي اطلاعات به دست آمده از محيط و نمادهاي ذخيره شده در حافظه دراز مدت.

تعريف يادگيري با رويكرد شناختي :

در رويكرد رفتاري ملاك يادگيري پاسخ و برونداد است

مباني فلسفي رويكردهاي نظري يادگيري

اصول كسب معرفت در خردگرايي

خرد ، تنها منبع كسب معرفت است

فهم يعني ادراك معرفت از طريق خرد

 

دانلود تحقیق و پژوهش-یادگیری و اختلالات آن-در 35 صفحه-docx

دریــــافت فایـــل