بررسی و دانلود پاورپوینت بخش دوم (فصل دوم) کتاب اخلاق اسلامی (صفات نفسانی عمل کننده «۱») نوشته احمد دیلمی

بررسی و دانلود پاورپوینت بخش دوم (فصل دوم) کتاب اخلاق اسلامی (صفات نفسانی عمل کننده «۱») نوشته احمد دیلمی دارای نکات کلیدی خلاصه کتاب اخلاق اسلامی, احمد دیلمی , مسعود آذربایجانی,پاورپوینت کتاب اخلاق اسلامی,ppt کتاب اخلاق اسلامی,پاورپوینت اخلاق اسلامی,صفات نفسانی عمل کننده,پاورپوینت اخلاق اسلامی دیلمی,پاورپوینت اخلاق اسلامی آذربایجانی

پاورپوینت بخش دوم (فصل دوم) کتاب اخلاق اسلامی (صفات نفسانی عمل کننده «۱») نوشته احمد دیلمی و مسعود آذربایجانی در قالب pptx و در حجم 64 اسلاید:  

بخشی از متن: 
طبقه بندی صفات نفسانی عمل کننده 
1. صفاتی که ناظر به جهت گیری درونی انسان نسبت به خداوند و مبدأ هستی اند؛ مانند توکل، تسلیم، رضا و ….. 
۲. صفاتی که ناظر به جهت گیری درونی انسان نسبت به معاد و انجام زندگی او است؛ مانند خوف، رجا، قنوط، يأس و ….
 3. صفات و ملکاتی که جهت گیری ما را نسبت به خودمان سامان می دهند؛ مانند جب و افتخار، عزت نفس، عصبیت و…. 
۴. صفاتی که موضع گیری ما را نسبت به فردا و آینده رقم می زنند؛ مانند آرزوها، تسويف، عجله، همت و …. 
۵. صفاتی که ناظر به جهت گیری انسان نسبت به مواهب دنیوی است؛ مانند زهد، حرص، حسرت، قناعت و …. .
 ۶. صفاتی که موضع انسان را نسبت به دیگران تعیین می کنند؛ مانند خیرخواهی حسادت، حقد، انصاف و ….
 ۷. صفاتی که بیانگر آرایش طبیعی و متعادل نفس است و نقش بازدارندگی را ایفا می کند؛ مانند سکون و وقار، عفت، حیا و….

دانلود مستقیم فایل