بررسی و دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب جامعه شناسی سازمان ها نوشته آرین قلی پور (قدرت و پویایی

بررسی و دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب جامعه شناسی سازمان ها نوشته آرین قلی پور (قدرت و پویایی دارای نکات کلیدی خلاصه کتاب جامعه شناسی سازمانها آرین قلی پور,کتاب جامعه شناسی سازمان ها ,آرین قلی پور,پاورپوینت کتاب جامعه شناسی سازمان ها ,ppt جامعه شناسی سازمان ها ,پاورپوینت جامعه شناسی سازمان ها ,جامعه شناسی سازمان ها ,قدرت و پویایی , جوامع مدرن,فصل پنجم

پاورپوینت فصل پنجم کتاب جامعه شناسی سازمان ها نوشته آرین قلی پور (قدرت و پویایی های آن در جوامع مدرن) در قالب pptx و در حجم 34 اسلاید: 

بخشی از متن: 
قدرت و پویایی های آن در جوامع مدرن
 مفهوم قدرت  
قدرت به دو صورت بالقوه و بالفعل می تواند وجود داشته باشد.
 ممکن است کسی یا سازمانی قدرت بالقوه داشته باشد ولی آن را اعمال نکند.
 مفهوم بالقوه بودن قدرت در تعریف ماکس وبر
«این احتمال که در یک رابطه اجتماعی، شخصی در موقعیتی باشد که بتواند خواست و اراده خود را على رغم هر مقاومتی اعمال نماید، صرف نظر از مبنای چنین احتمالی، قدرت نام دارد».
 واژه احتمال بیانگر این مطلب است که قدرت، به طور بالقوه وجود دارد و می تواند به صورت بالفعل در آید یا اینکه دارنده قدرت آن را اعمال نکند، ولی عدم اعمال قدرت به معنی نبود قدرت نیست.

دانلود مستقیم فایل