دریافت مقاله اختلالات یادگیری ریاضی | 6260 alis

مقاله اختلالات یادگیری ریاضی,تعریف افت تحصیلی,بررسی عوامل موثر در افت تحصیلی ریاضی,روش ایجاد انگیزه برای ریاضیات در دانش آموزان,روشهای معمول در تدریس ریاضیات,اهمیت وسایل کمک آموزشی,فرار از ریاضی,مهارت های مورد ملاحضه در اختلال ریاضی

مقاله اختلالات یادگیری ریاضی
پيشگفتار:
امروزه حركت نويني در زمينه ي توسعه علوم رياضيات در حال ايجاد شدن است، تحقيقات انجام شده در كشورهاي توسعه يافته ي جهان نشان ميدهد كه قدرت يادگيري كودكان بيش از ميزاني است كه در برنامه هاي درسي استاندارد مدارس منظور شده است. در كشور ما هم پس از پيروزي انقلاب، حركت جديدي در برنامه درسي رياضيات بوجود آمد ولي همزمان در تدريس فعاليتهاي چنداني صورت نگرفت.
مقدمه:
كودك 6ساله اي كه در اولين روز آغازسال تحصيلي از كانون محبت آميز و آشناي خانواده بعنوان دانش آموز پايه اول دبستان به محيط مدرسه پا ميگذارد و كار آموختن را آغاز ميكند، در واقع براي اولين بار وارد دنيايي ميشود كه درآن آزاديهايش محدود شده است و كارهايي را بايد به اجبار انجام دهد،مسئوليتهايي را بپذيرد، از قوانين و مقرراتي خاص تبعيت كند،در فعاليتهاي اجتماعي شركت كند،با افراد متفاوت روبرو شود و از فرصتهاي مناسب براي فعليت بخشيدن به استعدادها و توانايي هاي خويش استفاده نمايد.بديهي است در چنين كودكاني در ابتداي سال تحصيلي(اول دبستان) با مشكلاتي چون رعايت دقيق مقررات مدرسه،يادگيري مطالب مختلف درسي(خواندن،نوشن،حساب كردن)،توقعات وانتظارات مدرسه و خانواده و نگرانيهايي ازمحيط تازه و ناماْنوس مدرسه روبروست و اين نگراني و هراس كودك در پيشرفت او تاْثير ميگذارد.
بر اين اساس است كه در گذشته هاي نه چندان دور بعضي از مدرسه ها به جاي 6 كلاس، 7 كلاس داير ميكردند،كلاسي را كه براي كودكان كوچكتر از هفت سال تشكيل شده بود’كلاس تهيه’ مي ناميدند. در كلاس تهيه تداركات آموزش براساس محسوسات و مشاهدات بود وقسمت اعظم وقت كلاس صرف پرورش و سرگرم كردن،قصه گفتن،سرود خواني،نقاشيهاي بسيار ساده و بازي ميشد و طرز گفت و شنود،نشست و برخاست و راه رفتن در صف ورود به كلاس و نظاير آن در اين كلاسها آموزش داده ميشد. امروزه بجاي كلاس تهيه مراكز پيش دبستاي را پيش بيني كرده اند و اعتقاد بر اين است كه ريشه تمام جنبه هاي درس مدرسه هاي ابتدايي را بايد در گروههاي مهد كودك وكودكستانها جست وجو كرد.كودكي كه آمادگي لازم را جهت سازگاري با محيط جديد ندارد نميتواند بدون مقدمه آموختن را آغاز كند.بنابراين به منظور آماده شدن كودك براي آموزش بايد زمينه آشنايي وي را با آموزگار،همكلاسيها،كلاس درس و به طور كلي محيط دبستان ايجاد نمود.(محمد علي ناعمي،1383)

فهرست

مقدمه
چکیده
تعریف یادگیری
تعریف ریاضی
تعریف افت تحصیلی
بررسی عوامل موثر در افت تحصیلی ریاضی.
روش ایجاد انگیزه برای ریاضیات در دانش آموزان
چرا بعضی از کودکان در ریاضیات مردود می شوند
روشهای معمول در تدریس ریاضیات
اهمیت وسایل کمک آموزشی
فرار از ریاضی
تعریف اختلالات یادگیری ریاضی
عوامل موثر در بروز اختلالات یادگیری
مهارت های مورد ملاحضه در اختلال ریاضی
ارائه راهبردها در جهت درمان
راهبردهای نوین

منابع و مآخذ

 

دانلود مقاله اختلالات یادگیری ریاضی

دریــــافت فایـــل