بررسی و دانلود پاورپوینت برنامه پایش و ارزشیابی مداخلات آموزش و ارتقاء سلامت

بررسی و دانلود پاورپوینت برنامه پایش و ارزشیابی مداخلات آموزش و ارتقاء سلامت دارای نکات کلیدی پاورپوینت, برنامه, پایش, و ,ارزشیابی, مداخلات, آموزش, و, ارتقاء ,سلامت,

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:28 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

محدودیت هایی ( مانند : سیاست ها ، اخلاقیات ،نداشتن اعتماد به ارزیابان ) که جمع آوری داده ها را از اعضای گروه هدف را محدود و مقید میکنند .
مجزا کردن آثار مداخله ای چند استراتژی ، یا تفکیک آثار برنامه روی گروه هدف در شرایط « واقعی » مشکل است میان استاندارهای حرفه ای و نگرش های غیر حرفه ای ممکن است تعارض ایجاد شود .
درک ذی نفعان از ارزش ارزشیابی
استراتژی های مداخله ای گاهی آن طور که مطلوب است ارائه نمیشوند ، یا از نظر فرهنگی اختصاصی نیستند

فهرست مطالب واسلایدها:

سوالات رایج در هر برنامه

تعريف ارزشيابي يا evaluation

ارزيابي

پايش

مقصود از ارزشیابی

از نظر کلی ارزشیابی را می توان به دو دسته تقسیم کرد

ویژگیهای ارزشیابی رسمی و غیر رسمی

انواع ارزشیابی

ارزشیابی فرآیند

ارزشیابی اثر

ارزشیابی نتیجه

ارزشیابی کیفی

نتایج ارزشیابی

شایع ترین مشکلات و موانع ارزشیابی

مراحل انتخاب یک طرح ارزشیابی

چهار روش احتمالی ترکیب روش های کمی و کیفی

خلاصه


دانلود مستقیم فایل