بررسی و دانلود پاورپوینت اصول بیوسکیوریتی خوراک طیور

بررسی و دانلود پاورپوینت اصول بیوسکیوریتی خوراک طیور دارای نکات کلیدی پاورپوینت, اصول, بیوسکیوریتی ,خوراک ,طیور,

نوع فایل power point

قابل ویرایش 32 اسلاید

قسمتی از اسلایدها
بيوسکيوريتی در لغت به معنی امنيت زيستی می باشد.

Bio اشاره به زندگی دارد و Security بمعنی حفاظت ميباشد.

لذا بيوسکيوريتی برنامه ای است که برای حفاظت زيستی طيور طراحی شده است.

بيوسکيوريتی مجموعه ای ازپروسه های مديريتی است که با کاهش ورود پاتوژنها و جلوگيری از گسترش آنها در داخل فارمها از ايجاد بيماری جلوگيری می کند. به عبارت ساده تر ارگانيسم های بيماريزا را از طيور دور نگه می دارد.

* نکات قابل توجه در خرید:

نوع مواد خریداری شده

تامین کننده

نحوه بسته بندی مواد خریداری شده

آشنایی با مشکلات موجود در خوراک

نمونه برداری و بررسی آزمایشگاهی

حمل و نقل

آموزش افراد و تعیین مسئولیت هر یک از پرسنل

اختصاص وسیله خاص برای حمل خوراک

بازرسی وسیله نقلیه قبل از بارگیری

نظالفت و پاکسازی کامل وسیله

ضدعفونی وسیله مطابق با پروتکل مربوطه

خشک کردن وسیله قبل از اقدام به بارگیری

محفظت از خوراک از الودگی در حین حمل

استفاده از وسایل نفلیه سرپوش دار و یا پوشاندن کامل بار با تجهیزات مناسب

پوششهای استفاده شده برای محافظت خوراک در حین حمل باید قبل از استفاده بخوبی شسته شده، ضدعفونی و خشک شود.

فهرست مطالب و اسلایدها

خرید

نکات قابل توجه در خرید:

نوع مواد خریداری شده

انواع آلودگی خوراک

نکات موثر در نمونه برداری صحیح

حمل و نقل

ضدعفونی کامیون های حمل دان

مشخصات انبارهای نگهداری دان

طرح ساختمان

کنترل نور

کنترل رطوبت

تهویه (مصنوعی و طبیعی)

کنترل حشرات

پالتینگ

وسایل مورد نیاز

نظافت و ضدعفونی انبار

ساخت

شرایط نگهداری

ضدعفونی خوراک آماده

اصول کنترل آلودگی در خوراک

مشکلات رشد قارچ

اصول بيسکيوريتی دان

عوارض ناشی از مصرف خوراک آلوده به مايکوتوکسين

مکانهای احتمالی ايجاد آلودگی های قارچی

عوامل موثر در رشد باکتریایی در خوراک

ضدعفونی

انواع ضدعفونی کننده ها

نکات ضروری


دانلود مستقیم فایل