بررسی و دانلود پاورپوینت آئین نامه حضور و غیاب مطابق با قانون نظام هماهنگ

بررسی و دانلود پاورپوینت آئین نامه حضور و غیاب مطابق با قانون نظام هماهنگ دارای نکات کلیدی پاورپوینت, آئین, نامه, حضور, و, غیاب, مطابق ,با ,قانون, نظام ,هماهنگ,

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:17 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

جانبازانی که به هر دلیل نتوانند از کسر ساعت کار موظف بهره مند شوند با موافقت دستگاه زیربط به میزان کسر ساعت کار موظف استحقاقی به یکی از طریق زیر با آنها رفتار می شود:

الف) احتساب اضافه کار ساعتی

ب) افزودن به مرخصی استحقاقی

ج) محاسبه مدت کسر ساعت کار موظف به عنوان سنوات خدمت مستخدم از لحاظ بازنشستگی.

افراد فوق بايد درخواست كسر ساعت كار خود را به بنياد استان ارايه كنند. بنياد استان براساس دستورالعمل مربوط و با اخذ نظر پزشك معتمد خود مبني بر نياز جانباز به مراقبت‌هاي پزشكي و تعيين ميزان كسر ساعت و مدت زمان استفاده كه به تصويب كميسيون پزشكي مي‌رسد، موضوع را براي اجرا به دستگاه ذي‌ربط ابلاغ مي‌كند. این ساعات قابل ذخیره و بازخرید نیست.

فهرست مطالب واسلایدها:

آئین نامه حضور و غیاب

تاخیر ورود

تعجیل خروج

تنبیهات

تاخیر ورود موجه

کسر ساعت کاری جانبازان

عدم توافق جانباز و دستگاه

راهکارهای جایگزین کسر ساعت کاری جانبازان

کسر ساعت کاری مراقبین جانباز

محاسبه کسر ساعت کاری جانبازان

منابع وماخد:

آئین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت (تصویب نامه شماره 81450 مورخ 65/11/27 هیات وزیران)
آئین نامه اجرایی مواد (9) و (11) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی به شماره 28862/ت 17679 مورخ 77/5/6


دانلود مستقیم فایل