بررسی و دانلود پاورپوینت اصلاح آهار

بررسی و دانلود پاورپوینت اصلاح آهار دارای نکات کلیدی پاورپوینت ,اصلاح, آهار,

نوع فایل power point

قابل ویرایش 19 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

آهار گیاهی یکساله است که در سطح وسیعی از دنیا کشت می شود.

یک گیاه چند منظوره است.

دارای خصوصیاتی مثل: تنوع در گونه ها، عادت رشد، رنگ گل ها و تطبیق پذیری بالا به شرایط آب و هوایی

مجموعه این عوامل سبب جلب توجه اصلاحگران به این گل شده

جوانه زنی سریع و یکنواخت، ساقه قوی با انشعاب کافی، عادت رشد ایستاده، مقاومت به بیماری ها، کاهش اندازه برگ، گلدهی یکنواخت، تعداد و اندازه کاپتیول، پرپری و کم پری گل، دوره گلدهی طولانی و رنگ گل و زبانک

در آهار آنهایی که نر عقیمی ندارند نمی توان به هیبرید F1 دست یافت.

نرعقیمی توسط سه ژن مغلوب و بدون لینک کنترل می شود.

از علائم نر عقیمی نبود زبانک است.

برای ایجاد هیبرید F1 از گیاه مادری نرعقیم استفاده می شود.

از اینبریدینگ برای تولید لاین خالص در جهت تولید هیبرید F1 استفاده می شود.

گونه Z. Violacea نر عقیم می باشد.

پلی پلوئیدئ

به دو دسته تقسیم می شود:

اتوتتراپلوئید: Z. haageana و Z.violacea

آلوتتراپلوئید:Z. marylandica

اتوتترالوئیدها همه دارای گرده افشامی باز می باشند.

تتراپلوئیدهای آهار دارای گل درشت، ساقه قوی، جوانه ضعیف، شاخه دهی کمتر، گلدهی دیر هنگام و کاپتیول کمتراند.

فهرست مطالب و اسلایدها

اهداف اصلاحی

تلاقی درون گونه ای

تلاقی بین گونه ای

پلی پلوئیدئ

نحوه ایجاد پلی پلوئیدی

اصلاح در جهت بهبود رنگ گل

اصلاح در جهت پرپر کردن گل

معایب پرپری

اصلاح در جهت مقاومت به بیماری ها

تلاقی برای ایجاد مقاومت

اصلاح برای ارتفاع

اصلاح برای اندازه برگ

تلاش های اصلاحی در آینده


دانلود مستقیم فایل