بررسی و دانلود پاورپوینت نگاهی به مساله آلودگی هوا اثرات آن بر روی گیاهان

بررسی و دانلود پاورپوینت نگاهی به مساله آلودگی هوا اثرات آن بر روی گیاهان دارای نکات کلیدی پاورپوینت, نگاهی, به ,مساله, آلودگی, هوا ,اثرات, آن, بر, روی ,گیاهان,

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 27 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

مقدمه : هوا لازمة حیات است و نیاز به آن بیش از آب و غذاست، در اهمیت هوا همین بس كه آدمی می تواند بدون غذا چند روز یا چند هفته زندگی كند ولی بدون هوا چند دقیقه بیشتر نمی تواند زنده بماند. كره زمین بوسیله قشری از هوا كه جوّ نامیده می شود احاطه گردیده، وجود این قشراز هوا برای انسان، حیوان و گیاه شرط لازم زندگی است.هوای اطراف زمین علاوه بر اینكه به منزله پوششی است كه از سرد و گرم شدن بیش از اندازه و سریع زمین جلوگیری می كند، موجودات زنده زمین را از اشعة مستقیم سوزان خورشید، اشعة كشندة فرابنفش، اشعه ایكس و اشعة كیهانی محافظت می كند. تركیبات اصلی هوا شامل گاز های ازت، اكسیژن، آرگون، آنیدریك كربنیك (دی اكسید كربن) می باشد كه مجمو عاً 99/99 درصد هوارا تشكیل می دهند.

فهرست مطالب و اسلایدها:

مقدمه

تعریف آلودگی هوا

مواد آلوده كنندة هوا

منشاء مواد آلوده كنندة هوا

انسان و آلودگی هوا

نحوة تأثیر آلوده كننده های هوا بر گیاهان

تركیبات آلوده كنندة هوا كه روی گیاهان اثر منفی دارند

خصوصیات گاز اوزون

نحوة خسارت اوزون به گیاهان


دانلود مستقیم فایل