بررسی و دانلود پاورپوینت انسان و حقوق

بررسی و دانلود پاورپوینت انسان و حقوق دارای نکات کلیدی پاورپوینت انسان و حقوق,پاورپوینت, انسان, و, حقوق,

نوع فایل : power point

قابل ویرایش : 22 اسلاید

قسمتی از اسلاید ها :

انسان موجودی اجتماعی است. احساس نیاز به زندگی جمعی نه فقط از جنبه غریزی – همانند سایر حیوانات جمعی زیست – مورد توجه قرار می گیرد بلکه عوامل دیگری نیز در این زمینه موثرند که می توان آنها را این گونه فهرست نمود:
گرایش به بهره مندی هر چه بیشتر از مواهب طبیعت.
محدودیت منابع و امکانات در طبیعت.
محدودیت توان انسان با وجود برخورداری از امتیاز انحصاری اندیشه و تعقل.
آسیب پذیری در برابر انبوه مشکلات زندگی؛
ضرورت به فعلیت رساندن استعدادهایی که جز در سایه زندگی اجتماعی امکان پذیر نمی باشد.
این عوامل سبب می گردد که برخورداری انسان از رفاه مادی و رشد معنوی و توسعه فراگیر و ورود به زندگی جمعی جز با تشریک مساعی دیگران امکان پذیر نباشد. جامعه با گردهمایی افراد و گروه ها و برقراری ارتباط میان آنان بوجود می آید. بسته به میزان حضور افراد و نوع رابطه حاکم میان آنها شکل گیری جامعه متفاوت خواهد بود.
الف) خانواده
خانواده کوچک ترین واحد اجتماعی است. کانون بروز و ظهور عواطف و اولین سنگ بنای تشکیل جامعه می باشد. بنایی است که محبوب تر از آن در اسلام پی ریزی نگشته است و پی ریزی غریزی آن، همراه با انگیزه های الهی و تدبیر و همبستگی اعضای آن، قوام و دوام آن را در پی خواهد داشت. با تشکیل خانواده، هر عضو این جامعه کوچک در صورتی که به درستی ایفاگر نقش خویش باشد، روابط خانوادگی را از انسجام، استحکام و صمیمیت برخوردار می سازد و در نوع رفتار اعضا در بیرون از خانواده نیز تأثیر مفید خواهد گذاشت.

فهرست وطالب و اسلاید ها :

فصل اول:
انسان و حقوق

انسان و جامعه

جامعه

نظام سیاسی

قدرت بی منازع سیاسی

نظام حقوقی

ویژگی های نظام حقوقی

گزیده مطالب این فصل

فصل دوم: مفهوم حقوق

گزیده مطالب این فصل:

فصل سوم: کاربرد حقوق
گسترده حقوق

«حق بودن» و «حق داشتن»

حق داشتن

حق و تکلیف

گزیده مطالب این فصل


دانلود مستقیم فایل