بررسی و دانلود پاورپوینت اقتصاد كاربردي براي مديران

بررسی و دانلود پاورپوینت اقتصاد كاربردي براي مديران دارای نکات کلیدی پاورپوینت اقتصاد كاربردي براي مديران,پاورپوینت, اقتصاد, كاربردي ,براي, مديران,

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 30 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

– تأثیر رشد عوامل درداده در دو قلم اول مشاهده می شود. نیروی کار و سرمایه هریک معادل میزان رشد خود ضرب در سهم آن داده در درآمد، به رشد بازداده کمک می کند.

– میزان بهبود دانش فنی، که پیشرفت دانش فنی یا رشد فرآوری کل عوامل نامیده می شود. میزان رشد فرآوری کل عوامل عبارت از مقداری است که بازداده در نتیجه بهبود شیوه تولید، بدون تغییر کلیه درداده ها، افزایش می یابد، به دیگر سخن هنگامی که فرآوری کل عوامل دارای رشد است که با همان عوامل تولید، بازداده بیشتری به دست آید.

– یک تابع تولید، عوامل درداده و دانش فنی را به سطح بازداده ارتباط می دهد. رشد بازداده با فرض ثبات سطح دانش فنی، عبارت از میانگین وزنی رشد در داده هاست که اوزان برابر با سهم درآمدند. تابع تولید توجیهات را به عوامل درداده و تغییرات در دانش فنی، به منزله منابع رشد بازداده معطوف می کند.

– نظریه رشد، عوامل تشکیل دهنده رشد میان مدت و بلندمدت بازداده را مورد مطالعه قرار می دهد.

فهرست مطالب و اسلایدها:

تابع تولید

رشد اقتصاد

تقاضا نیروی کار

عرضه نیروی کار

عرضه کل

بخش خارج- ترازپرداختها


دانلود مستقیم فایل