بررسی و دانلود پاورپوینت خصوصیات فیزیکوشیمیائی از اصلاح شیمیایی نشاسته ذرت به رفتار رئولوژیکال، انحطاط و فیلم تشکیل

بررسی و دانلود پاورپوینت خصوصیات فیزیکوشیمیائی از اصلاح شیمیایی نشاسته ذرت به رفتار رئولوژیکال، انحطاط و فیلم تشکیل دارای نکات کلیدی پاورپوینت, خصوصیات, فیزیکو,شیمیائی ,از, اصلاح, شیمیایی, نشاسته ,ذرت, به, رفتار, رئولوژیکال, انحطاط, و, فیلم ,تشکیل,

نوع فایل power point

قابل ویرایش 63 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

چکیده :

رویکرد جدایی ناپذیر از اثر اصلاح شیمیایی بر خواص فیزیکوشیمیایی و تابعی از نشاسته ذرت با استفاده از روشهای مختلف و مکمل انجام شد. Acetylated. acetylated cross linked، hydroxypropylated crosslinked، اسید و نشاسته اصلاح شده ذرت قرار گرفت. جایگزینی و اصلاح دوگانه کاهش غلظت قابل توجه آمیلوز انجام می شود. اصلاح شیمیایی کاهش گرانول مرتبط با درجه تبلور می باشد. افزایش قابل توجهی در قدرت تورم در جایگزینی دوگانه و نشاسته اصلاح شده در 90 درجه سانتی گراد مشاهده شده، علاوه بر این درمان ها کاهش دمای ژلاتینه شدن و آنتالپی است.

اسید عصاره ها و سس نشاسته اصلاح شده نشان داد در حالی که جایگزین رفتار نیوتنی و دوگانه اصلاح آنهایی که پاسخ viscoelastic به نمایش گذاشته شده است. خواص دینامیکی رئولوژیکال، عصاره ها و سس از نشاسته اصلاح شده زمان پست پاسخ ها ژلاتینه شدن نمی شدند در حالی که تحت تاثیر مواد نشاسته ای بومی عصاره ها و سس توسعه ساختار سفت و سخت تر در طول ذخیره سازی قرار می گیرند. واگشتگی از عصاره ها و سس جایگزین نشاسته پس از 12 روز در 4 درجه سانتی گراد، کاهش یافت و از درجه syneresis افزایش سختی به طور معنی داری کمتر از عصاره ها و سس بومی است. این که تنها جایگزین نشاسته و بومی به نمایش فیلم تشکیل ظرفیت نشان داده شد.

فهرست مطالب و اسلایدها

1. مقدمه

2. مواد و روش ها

2.1. بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی نشاسته

2.2. میکروسکوپ الکترونی اسکن (SEM)

2.3. اشعه ایکس طیف سنجی پراش

2.4. نشاسته ژلاتینه شدن تعلیق

2.5. خواص مواد نشاسته ای چسباندن

2.5.1. وضوح عصاره

5.2. خصوصیات رئولوژیکال
2.6. ظرفیت فیلم تشکیل

7. تجزیه و تحلیل آماری
3. نتایج و بحث

3.1. بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی نشاسته

3.2. نشاسته گرانول مورفولوژی و تبلور

3.3. نشاسته ژلاتینه شدن تعلیق

3.4.1. وضوح رب

2. مواد و روش ها

1.2. اصلاح نشاسته 2.2.1. اتصال عرضی

2.2.3. ورود ريشه در ترکیب

3. نتایج و بحث

3.1. اصلاح دوگانه (اتصاد عرضی و تثبیت)

3.2. Esterification با GSA و عملیات حرارتی

3.3. ویژگی چسباندن از نشاسته بومی و OSA

3.4. بررسی اثر عملیات حرارتی بر خصوصیات چسباندن و هضم نشاسته OSA


دانلود مستقیم فایل