بررسی و دانلود پاورپوینت درباره اصلاح ساختارمدیریتی اقتصادی بیمارستان اجلاس روساء

بررسی و دانلود پاورپوینت درباره اصلاح ساختارمدیریتی اقتصادی بیمارستان اجلاس روساء دارای نکات کلیدی پاورپوینت درباره اصلاح ساختارمدیریتی اقتصادی بیمارستان اجلاس روساء,پاورپوینت, درباره, اصلاح, ساختار,مدیریتی, اقتصادی ,بیمارستان, اجلاس, روساء,

فرمت فایل power point

تعداد صفحات : 29 صفحه

قسمتی از اسلایدها:

– تعيين و معرفي مشاورين ونمايندگان دانشگاهها جهت عضويت در کارگروه

– تهيه برنامه عملياتي جهت اجرای استراتژی

– تهيه چک ليست تعيين وضعيت موجود

تهيه شاخصها وفرمت های کاری

– تهيه چک ليست نظارتي

– تعيين شرايط احراز وشرح وظايف پستهای تخصصي

– اجرای برنامه آموزشي مورد نياز

– برگزاری جلسه ای با حضور روسای چند دانشگاه وبررسي الگوی هيئت مديره ای بيمارستان

– تشکيل جلسات کارشناسي با حضور کارشناسان دانشگاه، ستاد و سازمان مديريت

– اخذ موافقت اصولي سازمان مديريت براي تغيير تشكيلاتي در بيمارستانها


دانلود مستقیم فایل