بررسی و دانلود پاورپوینت اثر عوامل محيطي در رشد و نمو بازدهي محدودكننده در زراعت آفتابگردان

بررسی و دانلود پاورپوینت اثر عوامل محيطي در رشد و نمو بازدهي محدودكننده در زراعت آفتابگردان دارای نکات کلیدی پاورپوینت اثر عوامل محيطي در رشد و نمو بازدهي محدودكننده در زراعت آفتابگردان,پاورپوینت ,اثر, عوامل, محيطي ,در, رشد,و, نمو, بازدهي, محدود,كننده, در, زراعت, آفتابگردان,

نوع فایل power point

قابل ویرایش 13 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

آفتابگردان زراعي گياهي است يكساله كه به فاميل كمپوزيته (مركبه) تعلق دارد. جنس هليانتوس 49 گونه و 19 زيرگونه را شامل مي‌شود كه 12 گونه آن يكساله و 37 گونه آن چند ساله است.

تمام گونه‌هاي بومي نيمكره غربي بوده و با طيف وسيعي از خاستگاه‌هاي متنوع تطابق يافته‌اند.

در طي قرن هيجدهم و نوزدهم بيش از 200 گونه از جنس هليانتوس توسط مولفين مختلف معرفي شد. در اوائل قرن بيستم واتسون به نگارش يك تك‌نگاري جهت معرفي جنس هليانتوس پرداخت. او 108 گونه و از جمله 40 گونه را كه به تازگي طبقه‌بندي شده بودند، ناگذاري نمود.

وراثت و محيط نظير هر زراعت ديگري در عملكرد آفتابگردان نقش تعيين‌كننده‌اي دارد. وراثت بيش از محيط قابل كنترل است. زيرا وقتي كه رقمي اتخاب مي‌شود، از نظر ژنتيكي تحت كنترل بوده و تثبيت گرديده است، ولي تا حدودي قابل كنترل است. در بسياري از مناطق معتدل جهان،‌ آفتابگردان بيش از هر نوع نباتي ديگر روغن در هكتار توليد مي‌كند. اغلب ارقام زراعي ظرفيت محصول‌دهي بيش از 3000 كيلوگرم در هكتار را دارند. اما متوسط عملكردها در بيشتر مناطق يا كشورهاي مختلف جهان ار 1500 كيلوگرم در هكتار كمتر است. بنابراين آشكار است كه در روش‌هاي جاري توليد، محصيط به حد كافي كنترل نمي‌گردد تا امكان دهد عملكرد به ظرفيت محصول دهي زراعي برسد.

آفتابگردان نياز به نور فراوان دارد. آفتابگردان‌هايي كه در سايه رويانده شدند و 40% نور طبيعي را ديافت داشته‌اند، عملكردشان تا حدود 60% كاهش يافت. برگهاي آفتابگردان نسبت به زاويه تابش خورشيد نورگرايي دارد. متوسط دريافت نور آفتاب در حالت عادي 9% بيشتر از حداكثر دريافت نور در حالت ثابت برگهاست.

زراعت هايي نظير ذرت و سورگوم داراي شدت فتوسنتزي متجاوز ار 50 ميليگرم co2 در هر دسي‌متر مربع در ساعت در شرايط بهينه هستند، ولي برگهاي آفتابگردان شدت متوسط فتوسنتز و يا بالاي خود را در تغييرات وسيعي از حرارت و نور حفظ مي‌كنند.

فهرست مطالب و اسلایدها

مقدمه

تطبيق‌پذيري و ويژگي‌هاي فيزيولوژيك آفتابگردان

نور و فتوسنتز

حرارت

فتوپريود

نياز آبي آفتابگردان

تحمل به خشكي

خاك

فنولوژي

منابع


دانلود مستقیم فایل