بررسی و دانلود پاورپوینت مطالعات ژئوالکتریک

بررسی و دانلود پاورپوینت مطالعات ژئوالکتریک دارای نکات کلیدی پاورپوینت مطالعات ژئوالکتریک,پاورپوینت, مطالعات, ژئوالکتریک,

نوع فایل: power point

قابل ویرایش13 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

هدف روش مقاومت ويژه الكتريكي، شناسايي ناهمگنی‌های مقاومت ويژه

در زير زمين می‌باشد. بنابراين، هرچه اندازه اين ناهنجاری‌ها بزرگ‌تر باشد امكان شناسايي آن‌ها توسط روش مقاومت ويژه الكتريكي بيشتر خواهد بود.

هدف از اکتشاف آب زیرزمینی:

تعيين ضخـامت رسوبات آبرفتي

تعيين و تفكيك رسوبات آبـرفتي درشت دانه و ريزدانه

شناسـایی گسل ها و زون های خـرد شده

جمع آوری داده های صحرایی مورد نیاز با دستگاه های ژئوالکتریک که در انواع مختلف داخلی و خارجی وجود دارد

مدلسازی و انجام کارهای نرم افزاری که مهم ترین نرم افزارها در این پردازش ها IPI2WIN-Res1dinv است.

بررسی و تفسیر نتایج به دست آمده تا ارائه نقطه حفاری مناسب

فهرست مطالب و اسلایدها:

مقدمه

روش کار

آرایه مورد استفاده

نرم افزارهای مورد استفاده

نتیجه گیری و پیشنهادات


دانلود مستقیم فایل