بررسی و دانلود پاورپوینت ایمنی پایگاه داده

بررسی و دانلود پاورپوینت ایمنی پایگاه داده دارای نکات کلیدی پاورپوینت ایمنی پایگاه داده,پاورپوینت, ایمنی, پایگاه, داده,

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 45 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

تعریف ایمنی :

ایمنی عبارتست از حفاظت داده ها در قبال دستیابی غیرمجاز، تغییر غیر مجاز یا تخریب آنها و نیز در قبال دستیابی به داده ها با سوء نیت

تفاوت ایمنی با جامعیت :

در ایمنی: مسئله حفاظت داده ها در مقابل کاربر غیر مجاز مطرح است و حصول اطمینان از اینکه کاربران به انچه که بدان اقدام می ورزند مجازند.

در جامعیت: نوعی حفاظت داده ها در مقابل عملیات کاربر مجاز اعمال می شود و حصول اطمینان از اینکه اقدام کاربر مجاز، صحیح است و صحت و دقت داده ها را خدشه دار نمی کند.

فهرست مطالب و اسلایدها:

تعریف ایمنی

تفاوت ایمنی با جامعیت

شباهت ایمنی با جامعیت

خطرات

رده بندی خطرات

انواع خطرات

شیئ ایمنی

تدابیر ایمنی

شناسایی کاربر User Identification

تشخیص اصلیت کاربرUser Authentication

مجاز شماریAuthorization

برای اقدامات زیر می توان به کاربر امتیاز داد

نمونه ای از قواعد یا محدودیتهای ایمنی

کنترل دستیابی

روش اختیاری DAC

قواعد کنترل ایمنی

مزایا و معایب

اعطا و سلب امتیاز

تکنیکهای محدود کردن انتشار امتیاز

روش اجباری MAC

سطح محرمانگی داده ها و کاربران

روش مبتنی بر نقش

کنترل ایمنی چند سطحی در پایگاه داده رابطه ای

اگر این رابطه را برای کاربران با مجوز رده C فیلتر کنیم

و اگر برای کاربر با مجوز U فیلتر کنیم

کنترل دستیابی از طریق قفل گذاری

رمز نگاری Encryption

اجزای سیستم رمز نگاری

فرایند ردگیری Audit Process

کنترل گردش اطلاعات

کنترل استنتاج Inference Control


دانلود مستقیم فایل