بررسی و دانلود پاورپوینت ابزارهای تأييد و اعتبارسنجی دانش در سيستم های هوشمند

بررسی و دانلود پاورپوینت ابزارهای تأييد و اعتبارسنجی دانش در سيستم های هوشمند دارای نکات کلیدی پاورپوینت ابزارهای تأييد و اعتبارسنجی دانش در سيستم های هوشمند,پاورپوینت ,ابزارهای ,تأييد, و, اعتبار,سنجی ,دانش ,در ,سيستم های, هوشمند,

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 32 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

تعريف يك سيستم خبره :

برنامه كامپيوتري هوشمند

استفاده از دانش و رويه هاي استنتاج

مسائل به اندازه كافي مشكل

نياز به هوش بشر

خصوصيات يك سيستم خبره

امل دانشهاي ساختيافته

حقايق، ارتباط، و استنتاج

در ارتباط با يك مهارت

حل مسائل پيچيده فرد خبره

حل مسائل حداقل با همان كيفيت يك متخصص

انتظار: مهارت بهتر

قادر به نتيجه گيري و استنتاج

توجه به نحوه دستيابي به راه حل مسأله و تصميم گيري توسط بشر

مجزا بودن دانشهاي ذخيره شده از مكانيزمهاي نتيجه گيري

توانايي تشريح پاسخ

مكانيزم تشريح

حداقل خصوصيات سيستم خبره

سيستم On-Line واسط كاربر

فهرست مطالب و اسلایدها:

مقدمه اي بر سيستمهاي خبره

تأييد و اعتبارسنجي دانش در سيستم هاي هوشمند

مشكلات تأييد و اعتبارسنجي در سيستم هاي خبره

پارامترهاي ارزيابي ابزارهاي تأييد و اعتبارسنجي دانش

نتيجه گيري

مراجع


دانلود مستقیم فایل