بررسی و دانلود پاورپوینت قدرت،سياست و تحول سازمان

بررسی و دانلود پاورپوینت قدرت،سياست و تحول سازمان دارای نکات کلیدی پاورپوینت قدرت,سياست و تحول سازمان,پاورپوینت, قدرت,سياست, و ,تحول ,سازمان,

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 29 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

قدرت و سياست واقعيتهاي مسلم زندگي اجتماعي و سازماني هستند و فرد براي مؤثر بودن در سازمان بايد بخوبي آنها را درك كند. براي ايجاد تحول در سازمان هم به دانش و مهارت در عرصه قدرت و سياست نياز است و به قول وارنر برك(worner burke ) هدف تحول ايجاد تعبير است و براي ايجاد آن بايد ازقدرت استفاده كرد.

از قدرت تعاريف متعددي ارائه شده‌است از جمله به عنوان توانايي تأثيرگذاري بر دستاوردهاي سازماني عناصر مشترك تعاريف قدرت :

عمل يا توانايي تأثيرگذاري بر ديگران

تأثيرگذاري تعامل اجتماعي بين دو يا چند طرف

نتايج مورد توجه يك طرف نسبت به طرف ديگر

قدرت ممكن است شكلهاي متعددي از جمله مثبت و منفي داشته باشد.

مثالهايي از كاربردهاي مثبت قدرت

رهبري ، تأثيرگذاري، تشويق ، ترغيب

مثالهايي از كاربردهاي منفي قدرت

تخريب ، اجبار ، صدمه ، زورگويي

قدرت نه خوب است و نه بد هرچند به گفته لورد آكسون قدرت ميل به فساد دارد اما بسياري از مشكلات قدرت برخاسته از اهداف صاحبان قدرت و ابزار مورد استفاده است.

ابعاد منفي قدرت از ديد ديويدمك للاند

نحوه به كارگيري آن و اينكه از نوعي حميت تسلط بر ديگران نشأت مي‌گيرد

تسلط و اعمال كنترل بر ديگران

ابعاد مثبت قدرت از ديد ديويدمك کلاند

پشتگاهي ، تأثيرپذيري و رهبري

توانمند ساختن افراد جهت دستيابي به اهداف و به شخص امكان مي‌دهد قدرت رسيدن به هدفش را آزمايش كند

توانمند سازي صاحب قدرت و ديگر افراد

عموماً جنبه مثبت قدرت بر جنبه منفي الويت دارد و پاچن در تحقيقان خود ـ اين مطلب را مشاهده كرد رابرنز از 2 نوع قدرت جمعي و رقابتي صحبت كرد و نشان داد كه در سازمان قدرت جمعي حالت غالب دارد

فهرست مطالب و اسلایدها:

قدرت چيست

صور دوگانه قدرت (مثبت، منفي)

تئوريهاي در باب منابع اجتماعي قدرت:

1-تئوري ((قدرت ـ وابستگي)) امرسون

2-تئوري منابع قدرت اجتماعي فرنچ وريون

3-مدل استراتژ يك _ اقتضايي قدرت سالانسيك وففر

4- نظرات مينتز برگ

تعاريف سياست سازماني

سياست هم همانند قدرت داراي جنبه مثبت و منفي است

چهارچوبي براي تجزيه و تحليل قدرت و سياست

تئوري بازي:

ماهيت تحول سازمان در رابطه قدرت و سياست

فعالیت در یک محیط سیاسی

قواعد ساده فعالیت در یک محیط سیاسی عبارتند از :

کارگزار تحول در یک محیط سیاسی جهت ارزشمند شدن برای سازمان باید موارد زیر را در نظر بگیرد :

کسب مهارتهای قدرت و بکارگیری آنها

نتيجه


دانلود مستقیم فایل