بررسی و دانلود پاورپوینت وظايف و نقشهاي سرپرستي

بررسی و دانلود پاورپوینت وظايف و نقشهاي سرپرستي دارای نکات کلیدی پاورپوینت, وظايف, و ,نقشهاي, سرپرستي,

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:30 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

رده هاي مختلف مديريت در هر سازمان به نوعي سرپرستي عده اي را بر عهده دارند. به معنايي ديگر تمام افرادي که اقتدار دارند و کار ديگران را کنترل مي کنند، بدون توجه به بالا و پايين بودن موقعيت آنها در سلسله مراتب قدرت در سازمان سرپرست شناخته مي شود و رسماً بر کار ديگران نظارت مي کنند. براي ارائه تعريف سرپرست و تعيين جايگاه او ابتدا بايد رده هاي مختلف مديريت در سازمان مورد بررسي قرار گيرد تا موقعيت سرپرستان در سازمان روشن شود. در يک سازمان بطور کلي سه رده (سطح) مديريتي وجود دارد:

رده مديران عملياتي
رده مديران مياني
رده مديران عالي (ارشد) سازمان

فهرست مطالب واسلایدها:

مفهوم سرپرست و سرپرستي
نقش و جايگاه سرپرست
مسئوليتهاي سرپرست
ويژگي هاي کار سرپرست
ويژگي هاي ارتباطي سرپرست
وظايف سرپرست
مهارتهاي ضروري براي سرپرست
عوامل تاثيرگذار بر توقعات افراد
اصول ايجاد رابطه خوب با ديگران
روشهاي شناسايي و حل مشکل
ويژگي هاي يک سرپرست موفق
شيوه هاي بهبود روش کار در سازمانها
نقش روابط انساني در بهبود روش کار
اصول اساسي مديريت


دانلود مستقیم فایل