بررسی و دانلود پاورپوینت اوجاع مفاصل ناشی از سوءمزاج ساذج

بررسی و دانلود پاورپوینت اوجاع مفاصل ناشی از سوءمزاج ساذج دارای نکات کلیدی پاورپوینت, اوجاع ,مفاصل ,ناشی, از ,سوءمزاج ,ساذج,

نوع فایل power point

قابل ویرایش 12 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

علامت اوجاع مفاصل ناشی از سوء مزاج ساذج

اشتداد تدریجی درد

– بدون ثقل و ورم

– عضودردناک همرنگ سایر اندامها

– ملمس نشانهء نوع سوءمزاج

انواع اوجاع ناشی از سوءمزاج ساذج:

گرم، سرد، یابس

(اکسیر و طب اکبری: رطب ساذج موجب الم نمی شود)

اوجاع مفاصل می تواند ناشی از سوءمزاج ساذج از هر نوع در مفصل دردناک یا در تمام بدن باشد.

درمان اوجاع مفاصل گرم ساده:

تبدیل مزاج: شربت لیمو یا شربت تمرهندی یا سکنجبین رمانی

در صورت نیاز به تدابیر قویتر(با ملاحظهء سن وعادت و وقت): انجام فصد

اگر احتیاج به اسهال صفرا باشد، تجویز ملینات صفرا مانند نقوع فواکه

فهرست مطالب و اسلایدها

علامت اوجاع مفاصل ناشی از سوء مزاج ساذج

انواع اوجاع ناشی از سوءمزاج ساذج:

درمان اوجاع مفاصل گرم ساده:

درمان اوجاع مفاصل سرد ساده:

درمان اوجاع مفاصل خشک ساده:

طب اکبری(جلد دوم):

کامل الصناعه(در بیان علل وجع مفاصل):


دانلود مستقیم فایل