بررسی و دانلود تحقیق به 8 دلیل باید کارآفرین شوید

بررسی و دانلود تحقیق به 8 دلیل باید کارآفرین شوید دارای نکات کلیدی تحقیق به 8 دلیل باید کارآفرین شوید

مقدمه

تفاوتی نمی کند که انتخاب کنید در زندگی چه کاری انجام دهید. چرا که در هر صورت، عده ای موافق و عده ای با آن مخالف خواهند بود یکی از بزرگان میگوید، کارآفرینی یعنی خودتان را از پرتگاهی به پایین پرت کنید و در حال سقوط برای خودتان هواپیمایی بسازید! کارآفرینی به فرایند خلق ارزش جدید (مادی یا معنوی) از طریق یک تلاش متعهدانه با در نظر گرفتن ریسک‌های ناشی از آن اطلاق می‌شود. زندگی کارآفرینانه در عین دشواری، شیرینیهایی دارد که سختی های آن را لطیف میکند .

رابرت کیوساکی با انتشار کتاب پدر پولدار پدر بی پول به طور کلی انواع کسب درآمد را به 4 قسمت تقسیم کرد :

1-    خوداشتغالی (مانند راننده تاکسی)

2-     کارمند

3-     کار و کاسبی

4-     سرمایه گذاری


دانلود مستقیم فایل