بررسی و دانلود پاورپوینت تزریقات ایمن

بررسی و دانلود پاورپوینت تزریقات ایمن دارای نکات کلیدی پاورپوینت تزریقات ایمن,پاورپوینت ,تزریقات, ایمن,

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:12 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:
از آلودگی وسایل-داروها ومایعات وریدی پیشگیری نمایید
A وسایل تزریق راروی یک میز یا سینی تمیز که مخصوص تزریقات است اماده نمایید
B هیچ گاه درپوش سرسوزن رانگذارید(ریکاپ نکنید)
C حتی المقدوراز ویال های تک دوزی استفاده کنید
D هنگام شکستن امپول بین دست خودوشیشه امپول گاز یادستمال تمیزقراردهید
E قبل از تزریق کلیه داروهاوسرم ها را ازنظرکدورت وشکستگی جداره هاوتاریخ انقضا بررسی نمایید
F درصورت تماس نیدل باسطوح غیراستریل آن را به نحوصحیح دفع نمایید
G قبل از اماده کردن دارو و تزریق آن حتما دست های خود را بشویید.
H ازتزریق به بیمار در نواحی ناسالم مثل عفونت موضعی-بریدگی یادرماتیت پوستی اجتناب کنید
I ازسواب اغشته به الکل(پنبه الکل اماده)استفاده نکنید
J موضع تزریقی که الودگی شدیدداردلازم است باآب وصابون شستشو شود.

فهرست مطالب واسلایدها:
تزریقات ایمن به چه معناست؟
راهکارهای موثرجهت کاهش ریسک تزریقات غیرایمن
کمکهای اولیه و فوری پس از تماس درکارکنان بهداشتی
شستشوباآب وصابون


دانلود مستقیم فایل