بررسی و دانلود پاورپوینت نظام های تامین اجتماعی

بررسی و دانلود پاورپوینت نظام های تامین اجتماعی دارای نکات کلیدی پاورپوینت ,نظام های, تامین, اجتماعی,

نوع فایل power point

قابل ویرایش 19 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

مجموعه اقدامات نهادی شده برای تامین اجتماعی (در امان نگه داشتن مردم از خطرات مختلف اجتماعی)

– در منشور سازمان بین المللی کار(ILO) ، تامین اجتماعی به مفهوم حمایتی است که جامعه برای اعضای خود از طریق مجموعه ای از اقدامات عمومی در برابر فشارهای اجتماعی و اقتصادی است که باعث قطع یا کاهش درآمد آنان به علت بیماری ، زایمان ، حوادث ناشی از کار، ازکارافتادگی ، سالمندی و مرگ می گردد . تامین اجتماعی همچنین مراقبت های پزشکی و حمایت های نقدی را نیز در برمی گیرد

9 خطرمتداول اجتماعی که تحت پوشش نظام های تامین اجتماعی قرار می گیرند عبارتند از : سالخوردگی ، از کارافتادگی ، بازماندگی ، آسیبهای ناشی از کار ، بیماری ، بارداری ، زایمان ، عائله مندی و بیکاری

نظام هایی هستند که هرشهروندی را به عنوان عضوجامعه قادر سازند به سوی یک زندگی شایسته حرکت کند

محدودیت های پوششی

پوشش تامین عمدتا محدود به کارکنان دولت و شاغلینی می شود که موسسات بزرگ یا در بخش های سازمان یافته اقتصادی و عمدتا شهری اشتغال دارند

گارکران فصلی ، کارگران خانوادگی و خویش فرمایان مناطق شهری و روستایی در خیلی از کشورها تحت پوشش قرار نمی گیرند

– افرادی که نیازمندترند ، کمتر مورد حمایت قرار می گیرند

محدودیت های رویه ای (اجرایی)

اجرای قوانین تامینی در اغلب کشورها با مشکل روبروست و اغلب کارفرمایان مایل نیستند سهم حق بیمه خود را پرداخت کنند و به اشکال مختلف از پرداخت بیمه ، فرار می کنند

نظارت های موثری بر اجرای تعهدات قانونی کارفرمایان بویژه کارفرمایان غیردولتی صورت نمی گیرد

– این درشرایطی است که دراغلب کشورها ضمانت های قانونی معینی برای اجرای

تعهدات کارفرمایان وجود دارد

فهرست مطالب و اسلایدها

تعریف نظام تامین اجتماعی

کارکردهای تامین اجتماعی

خصوصیات تطبیقی نظام های تامین اجتماعی

انواع نظام های تامین اجتماعی

بیمه اجتماعی
حمایت اجتماعی
بیمه مسئولیت کارفرما یا بیمه حوادث
صندوق احتیاط
نظام های مرتبط و مکمل تامین اجتماعی

محدودیت ها و مشکلات نظام های تامین اجتماعی

محدودیت های پوششی
محدودیت های رویه ای (اجرایی)
محدودیت مزایا
محدودیت های مالی


دانلود مستقیم فایل