بررسی و دانلود پاورپوینت تجزيه وتحليل تصميمات درباره سود و هزينه و تخصيص منابع

بررسی و دانلود پاورپوینت تجزيه وتحليل تصميمات درباره سود و هزينه و تخصيص منابع دارای نکات کلیدی پاورپوینت ,تجزيه, و,تحليل ,تصميمات, درباره,سود ,و ,هزينه ,و ,تخصيص ,منابع ,

نوع فایل power point

قابل ویرایش 6 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

فرايند تحليل سلسه مراتب چگونه كمك منمايد

از AHP برتحليل سود و هزينه اختصاص منابع استفاده مي نمائيم. تحليل سود وهزينه ابزاري سنتي جهت اختصاص منابع دربين يكسري فعاليت ها مي باشد. آن شيوه اي ويژه براي موارد زير است :

تصميم گيري درمورد برعهده گرفتن ويا بر عهده نگرفتن پروژه هاي ويژه.

انتخاب فرآورترين فعاليتها با بالاترين نسبتهاي سود و هزينه .

انتخاب پروژه هايي كه سود آنها مي تواند دربين جمعيت بطرق ويژه توزيع شود .

افزايش سود كلي بابودجه اي خاص .

بازنگري يكسري از پروژه هاي موجود براي اختصاص مجدد منابع .

فهرست مطالب و اسلایدها

فرايند تحليل سلسه مراتب چگونه كمك منمايد

تحليل مسائل سود وهزينه

ارزيابي عوامل غير ملموس

ايجاد سلسله مراتب هزينه و سود


دانلود مستقیم فایل