بررسی و دانلود پاورپوینت بررسی و تحلیل ساختار بازار انحصار چند جانبه

بررسی و دانلود پاورپوینت بررسی و تحلیل ساختار بازار انحصار چند جانبه دارای نکات کلیدی پاورپوینت ,بررسی ,و ,تحلیل ,ساختار ,بازار, انحصار, چند, جانبه,

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 24 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

مقدمه

بازار: همه خریداران و فروشندگانی که به داد و ستد کالا یا خدمت خاص می پردازند.

ساختار بازار: سامانه تعداد تولید کنندگان محصولی خاص که در تعامل با خریداران هستند. انواع حالت‌های ساختار بازار به صورت زیر است:

رقابت کامل : تعداد زیادی خریدار و فروشنده با کالا و خدمت یکسان در بازار وجود دارند.

رقابت انحصاری : تعداد زیادی فروشنده یک نوع محصول خاص و تعداد زیادی خریدار وجود دارند، ولی فروشندگان از طریق ایجاد تمایز در محصولات خود به رقابت می‌پردازند.

انحصار چندجانبه : تعداد معدودی فروشنده و تعداد زیادی خریدار وجود دارد.

انحصار کامل: فقط یک فروشنده و تعداد زیادی خریدار در بازار وجود دارد.

انحصارکامل در طرف تقاضا : تنها یک خریدار و تعداد زیادی عرضه کننده در بازار وجود دارد.

انحصار چندجانبه در طرف تقاضا: در این حالت، تعداد فروشندگان محصول در بازار بسیار زیاد است، ولی تعداد کمی خریدار در بازار وجود دارد.

فهرست مطالب و اسلایدها:

بازار انحصار چند جانبه

مدل كورنو

تشريح رفتار تقاضا در مدل كورنو

مدل برتراند

مدل اج ورث

تشريح رفتار تقاضا در مدل اج. ورث

مدل چمبرلين

رفتار تقاضا و سود در مدل چمبرلين

مدل سوئيزي

تشريح رفتار تقاضا و سود در مدل سوئيزي

مدل كارتل

رفتار تقاضا براي كارتل متمركز شده

رفتار تقاضا براي كارتل براساس سهميه بندي بازار

رفتار تقاضا و هزينه كارتل متمركز شده

رفتارهاي هزينه اي توليد و قيمت دو انحصارگر

رهبري قيمت

تعادل بلندمدت در شرايط انحصار چند جانبه

آثار اقتصادي انحصار چند جانبه

آثار سوء اقتصادي ساختار بازار در انحصار چند جانبه


دانلود مستقیم فایل