بررسی و دانلود پاورپوینت تفاوت های فرهنگی در مذاکره

بررسی و دانلود پاورپوینت تفاوت های فرهنگی در مذاکره دارای نکات کلیدی پاورپوینت, تفاوت های, فرهنگی, در ,مذاکره,

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:19 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

امروزه اعتقاد بر آن است که مذاکرات بین المللی یکی از چالش برانگیزترین وظایف تجاری است. مذاکره کنندگان برای موفقیت در بازارهای بین المللی نیازمند حساسیت و شناخت فرهنگهای دیگران هستند. حساسیت فرهنگی یا توان درک و تصور صحیح یک فرهنگ باید به دقت پرورش داده شود. احتمالاً مهم ترین گام در این راستا پذیرش این مسأله است که غلط یا درست بودن، خوب یا بدبودن فرهنگ معنی ندارد، بلکه آنها صرفاً با یکدیگر تفاوت دارند. صرف این که یک فرهنگ با فرهنگهای دیگر مغایرت دارد، نمی توان آن را غلط دانست. هر چه یک فرهنگ خارجی با فرهنگ کشور مذاکره کننده تفاوت بیشتری داشته باشد، حساسیت، تحمل و انعطاف پذیری بیشتری را از ناحیه مذاکره کننده طلب می کند.
درک و شناخت صحیحی از فرهنگ طرف های درگیر در مذاکره و استفاده موثر از این شناخت برای پی بردن به خواسته های هر یک از طرفین مذاکره و جهت دادن مذاکرات به سوی وضعیت برنده- برنده، روشی است که می توان از طریق آن در مذاکرات تجاری میان فرهنگی به نتایج مطلوبی دست یافت.‌‌

فهرست مطالب واسلایدها:

مذاکرات فرهنگی

نقش مذاکرات فروش در تجارت بین‌الملل

فرهنگهای کم آداب و پرآداب

نتیجه گیری


دانلود مستقیم فایل