بررسی و دانلود پاورپوینت درباره انواع سیستم تعلیق

بررسی و دانلود پاورپوینت درباره انواع سیستم تعلیق دارای نکات کلیدی پاورپوینت, درباره, انواع ,سیستم, تعلیق,

دسته بندی: Powerpoint

نوع فایل: ppt (قابل ويرايش و آماده پرينت)

تعداد اسلاید: 12 اسلاید

قسمتی از متن فایل دانلودی

انواع سیستم تعلیق

تعلیق ثابت

تعلیق مستقل

تعلیق ثابت

وقتی هر دو چرخ خودرو به یک محور واحد متصل گردند و در یک زمان با هم نوسان کنند ، تعلیق را (( ثابت )) گویند .

مزایای سیستم تعلیق ثابت
(aقیمت تمام شده تعلیق ، ارزان است .
(bاستحکام محور زیاد بوده در خودرو های سنگین به کار گرفته می شود .
(cزوایای چرخ ها ثابت است و لاستیک سایی در آن ها چندان زیاد نیست .
(dتعلیق ، نیروهای جانبی وارد بر چرخ ها را جذب می کند ؛ در نتیجه نیاز به اهرم های تعادل نیست .
(eدر جاده کم اصطکاک ، تعادل فرمان خودرو به خوبی حفظ می شود .

معایب سیستم تعلیق ثابت

در صورت قرار گرفتن یک چرخ روی مانع ، بدنه کاملاً منحرف شده روی چرخ دیگر هم تأثیر می گذارد .

به علت سنگینی قسمت فنر بندی نشده ، نیاز به فنربندی نیرومندی در محور نیست ؛ بنابراین سیستم فنربندی ، سخت و انعطاف ناپذیر است .

مزایای سیستم تعلیق مستقل
Øبه علت تماس بهتر چرخ های جلو با جاده ، هدایت وکنترل خودرو بهتر انجام می شود .
Øنیروهای وارد شده به چرخ ها به وسیله سیستم تعلیق جذب شده از انتقال آن به شاسی جلوگیری می شود .
Øنوسان هر چرخ به چرخ دیگر و شاسی انتقال نمی یابد ؛ بنابراین ، آسایش سرنشینان بیشتر می شود .
Øوزن محور به وسیله شاسی جذب می شود ؛ بنابراین ، دیفرانسیل و قطعات سنگین در شمار قطعات فنربندی شده هستند و می توان فنر نرمی برای تعلیق انتخاب کرد .
Øدر هنگام شتاب گیری و پیچیدن خودرو ، چرخ ها سطح اتکای بیشتری به دست اورده ایمنی آن ها افزایش می یابد .

معایب سیستم تعلیق مستقل
qدر اثر ارتعاش زیاد چرخ ها که به انعطاف و نرمی آن ها مربوط می شود ؛ تغییرات زاویه ای چرخ ها زیاد می گردد و لاستیک سایی افزایش می یابد .
qمخارج تعمیر ، نگه داری و تولید تعلیق مستقل ، زیاد است .


دانلود مستقیم فایل