بررسی و دانلود پاورپوینت درباره كاربرد آمار در پژوهشهاي علوم پزشكي

بررسی و دانلود پاورپوینت درباره كاربرد آمار در پژوهشهاي علوم پزشكي دارای نکات کلیدی پاورپوینت, درباره, كاربرد, آمار ,در ,پژوهشهاي, علوم, پزشكي,

دسته بندی: Powerpoint

نوع فایل: ppt (قابل ويرايش و آماده پرينت)

تعداد اسلاید: 10 اسلاید

قسمتی از متن فایل دانلودی
•شاخه هاي آمار حياتي
•آمار توصيفي: براي بيان واضح و آسان نتايج
–شاخصها
•مركزي: ميانگين، ميانه، صدك و نما
•پراكندگي: انحراف معيار، واريانس، دامنه
–نمودارها
•دايره اي
•خطي
•ستوني
•هيستوگرام
–جداول (ساده و يا مركب)
•يك بعدي
•دو بعدي
•چند بعدي

•آمار تحليلي
•نشان مي دهد كه شانس و تصادف تا چه حد مي تواند روبط بين متغيرهاي مشاهده شده را توجيه نمايد.

•برآورد

ميانگين فشار خون يك نمونه 200 نفري از مردم شهر كرمان 121 ميلي مترجيوه است، منظور از دامنه اطمينان 95% آن چيست؟

121 (95%CI: 117-125)

•مفهوم دامنه اطمينان confidence interval
•مفهوم ضريب اطمينان confidence coeficient
•P value
•ميانگين فشار خون خانها و آقايان مورد بررسي به ترتيب 118 و 124 بدست آمد، اين اختلاف از نظر آماري معني دار است (p=0.01).

معني عبارت فوق چيست؟
•P value
•12% نوازداني كه در طول بارداري قرص آهن مصرف مي كردند دچار زردي نوزادي شدند. در مقابل 10% خانهايي كه آهن مصرف نكرده بودند دچار زردي شدند (p=0.34). بر اساس اين اطلاعات به نظر مي رسد كه مصرف قرص آهن يك عامل خطر براي بروز زردي نوزادي نيست.

معني عبارت فوق چيست؟


دانلود مستقیم فایل