بررسی و دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسي شماره 22كنترل كيفيت كار حسابرسي

بررسی و دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسي شماره 22كنترل كيفيت كار حسابرسي دارای نکات کلیدی پاورپوینت استاندارد حسابرسي شماره 22كنترل كيفيت كار حسابرسي,پاورپوینت, استاندارد, حسابرسي, شماره, 22,كنترل, كيفيت, كار, حسابرسي,

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 16 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

دريك موسسه حسابرسي، كنترل كيفيت شامل سياستها و روشهاي مورد عمل براي حصول اطمينان از برآورده شدن مسئوليتهاي حرفه اي در قبال صاحبكاران و ديگر اشخاص ثالث است.

اگر چه كنترل كيفيت ارتباط نزديكي با استانداردهاي حسابرسي دارد،اما كاملاً از آن متفاوت است.

در واقع، موسسات حسابرسي، سياستها و روشهاي كنترل كيفيت را بكارميگيرند تا از رعايت استانداردهاي حسابرسي در هر كار حسابرسي اطمينان حاصل نمايند.

بنابراين، كنترلهاي كيفيت بر كل موسسه حسابرسي، و به تبع آن، درسطح هركارحسابرسي حاكم مي شوند، در حالي كه استانداردهاي حسابرسي متناسب با هر كار حسابرسي اعمال مي گردند.

هدايت كار (در سطح هر كار حسابرسي)

حسابرس و سرپرستان گروه حسابرسي جهت هدايت صحيح ساير اعضاي گروه حسابرسي بايد آنان را از موارد زير آگاه سازند:

• مسئوليتهاي آنان.
• هدف روشهاي حسابرسي كه آنان انجام خواهند داد.
• موضوعاتي چون نوع فعاليت واحد مورد رسيدگي.
• مشكلات احتمالي حسابداري و حسابرسي موثر برماهيت، زمان بندي اجرا و حدود روشهاي حسابرسي.

فهرست مطالب و اسلایدها:

كليات

ماهيت، زمان بندي اجرا وحدود

هدف

تفاوت سياستها و روشهاي كنترل كيفيت

اركان اصلي

تقسيم كار

هدايت كار

سرپرستي

بررسي كار

بررسي شريك دوم

ملاحظات مربوط به واحدهاي اقتصادي كوچك


دانلود مستقیم فایل