بررسی و دانلود پاورپوینت نسبتهای آماری مهم Cp Cpk Pp Ppk

بررسی و دانلود پاورپوینت نسبتهای آماری مهم Cp Cpk Pp Ppk دارای نکات کلیدی پاورپوینت ,نسبتهای, آماری, مهم, Cp ,Cpk ,Pp ,Ppk,

نوع فایل:power point

قابل ویرایش: 7 اسلاید

قابل ویرایش:6 اسلاید انگلیسی

قسمتی از اسلایدها:

این نسبتها به شما کمک می کند که:
پیش بینی اینکه خرابیها در سمت مشخصه بیشتر اتفاق می افتد یا سمت مشخصه پایین.
تصمیم گیری در مورد میانگین فرایند
تصمیم گیری در مورد اینکه آیا گستردگی تلورانس را در نظر بگیریم.
تصمیم گیری در مورد اینکه آیا به دنبال m/csجدید باشیم
تصمیم گیری در مورد سطح بازرسی مورد نیاز.

فهرست مطالب واسلایدها:

IMPORTANT SPC RATIOS USED

نسبتهای مهم کاربردیSPC

PROCESS POTENTIAL INDEX (Cp)

شاخص بالقوه فرایند (Cp)

These ratios help you in

نسبتهای مهم کاربردی SPC


دانلود مستقیم فایل