بررسی و دانلود پاورپوینت اثر دوران های اقتصادی بر تدوین سیاستهای اقتصادی شرکت های تولیدی

بررسی و دانلود پاورپوینت اثر دوران های اقتصادی بر تدوین سیاستهای اقتصادی شرکت های تولیدی دارای نکات کلیدی پاورپوینت, اثر, دوران های, اقتصادی, بر ,تدوین, سیاستهای, اقتصادی, شرکت های, تولیدی ,

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 34 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

وضعیت شرکتها در هر یک از دورانها یا وضعیت اقتصادی کاملاً متفاوت است که گاها در هر وضعیت سیاستهای و استراتژیهای خود را بسته به شرایط تغییر دهند.

بنابراین برای مدیران شرکتها بسیار مهم است که بدانند در هر زمان در چه دوران اقتصادی قرار دارند.

فهرست مطالب و اسلایدها:

اهمیت مو ضوع

تعریف چرخه تجارت

چرخه های اقتصادی بر اساس زمان

تعریف رکود اقتصادی

تعریف تقاضای کل

رکود در اثر کاهش تقاضا

گردش پولی نامناسب دلیل رکود اقتصادی

تعریف ایستایی اقتصادی

تعریف عام بحران اقتصادی

تعریف آمریکا از رکود اقتصادی

تعریف بحران

ویژگی چرخه های اقتصادی در ایران

شاخص های تشکیل دهنده نماگرآینده نگر

ویژگی های دوران بحران اقتصادی

ویژگیهای دوران تورم رکودی

طبقه بندی اقتصاد

طبقه بندی کالاهای تولیدی


دانلود مستقیم فایل