بررسی و دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد دوم بخش دوم (تربیت اجتماعی در منظر اسلام)

بررسی و دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد دوم بخش دوم (تربیت اجتماعی در منظر اسلام) دارای نکات کلیدی پاورپوینت کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد دوم,نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,خسرو باقری,پاورپوینت نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,خلاصه نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,ppt نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,تربیت اجتماعی در منظر اسلام

پاورپوینت فصل چهارم کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد دوم بخش دوم (تربیت اجتماعی در منظر اسلام) نوشته خسرو باقری در قالب pptx و در حجم 16 اسلاید: 

بخشی از متن:
 الف – مفهوم اجتماعی بودن آدمی  
1.از نگاه اسلام اجتماعی بودن آدمی چگونه نیست؟ (نگاه سلبی)
۲-اجتماعی بودن آدمی چگونه است؟ (نگاه ایجابی)
1.از نگاه اسلام اجتماعی بودن آدمی چگونه نیست؟ (نگاه سلبی)
 برای پاسخگویی به این سوال مفهوم اجتماعی بودن از نگاه اسلام را با دو انگاره رقیب آن یعنی فردگرا و جمع گرا مقایسه می کنیم.
 تمثيل اساسی انگاره فردگرا در خصوص اجتماع، قرارداده است که آن را نمی توان بیان مناسبی از اندیشه اسلامی در باب اجتماعی بودن آدمی دانست.
 به عبارتی قرارداد را نمی توان بنیاد نهایی روابط اجتماعی دانست. بلکه در اندیشه اسلامی از مفهوم برادری (اخوت) استفاده شده است.
 تمثيل اساسی انگاره جمع گرا، ارگانیسم است که آن نیز نمی تواند در اندیشه اسلامی جایی داشته باشد.

دانلود مستقیم فایل