بررسی و دانلود پاورپوینت درباره روشي جديد برای آزمون مدل ماشين های محدوديت احتمالی

بررسی و دانلود پاورپوینت درباره روشي جديد برای آزمون مدل ماشين های محدوديت احتمالی دارای نکات کلیدی پاورپوینت درباره روشي جديد برای آزمون مدل ماشين های محدوديت احتمالی,پاورپوینت ,درباره, روشي, جديد, برای, آزمون, مدل, ماشين های, محدوديت, احتمالی,

دسته بندی: Powerpoint

نوع فایل: ppt (قابل ويرايش و آماده پرينت)

تعداد اسلاید: 21 اسلاید

قسمتی از متن فایل دانلودی

مقدمه
lطراحی به روش پيمانه اي و مؤلفه گرا
lتعامل پيمانه ها با يکديگر
lواسط بين پيمانه ها
lزبان هماهنگ سازی ريو
§سيستم های همروند مبتنی بر مؤلفه
§کانال ها
lمعني ريو
l قابل بيان با ماشين محدوديت
lريو با کانال های گم کننده يا خراب کننده پيام
lقابل بيان با ماشين محدوديت احتمالی

چالش ها
lآيا مدار ريو طراحی شده نيازهای سيستم را برآورده می سازد؟
lآزمون مدل ماشين محدوديت معادل مدار ريو
lآيا مدار ريو شامل کانال های گم کننده و خراب کننده نيازهای سيستم را برآورده می سازد؟
lآزمون مدل ماشين محدوديت احتمالي معادل

lرئوس مطالب
lانواع کانال ها در ريو
lمدارهای ريو
lماشين محدوديت معادل هر کانال
lکانال های گم کننده پيام و ماشين محدوديت احتمالي ساده
lکانال های سنکرون و ماشين محدوديت احتمالي
lبررسی منطق زمانی (PCTL)
lنتيجه گيری و کارهای آتی
lانواع کانال در ريو
lهر کانال دارای يک سر مبدإ و يک سر مقصد می باشد.
lکانال FIFO1 با ميانگير تک سلولی
lداده در سر مبدإ نوشته شده و از سر مقصد خوانده می شود.
lکانال FIFO نامحدود
lنوشتن همواره فعال است ولی خواندن زمانی که ميانگير پر باشد فعال است.
lکانال سنکرون
lنوشتن در مبدإ مستلزم خواندن همزمان داده در مقصد است (برای هماهنگ سازی)


دانلود مستقیم فایل