بررسی و دانلود پاورپوینت درباره فرایند های رتبه بندی قشرهای اجتماعی

بررسی و دانلود پاورپوینت درباره فرایند های رتبه بندی قشرهای اجتماعی دارای نکات کلیدی پاورپوینت درباره فرایند های رتبه بندی قشرهای اجتماعی,پاورپوینت, درباره ,فرایند های ,رتبه ,بندی, قشرهای ,اجتماعی,

دسته بندی: Powerpoint

نوع فایل: ppt (قابل ويرايش و آماده پرينت)

تعداد اسلاید: 11 اسلاید

قسمتی از متن فایل دانلودی
§جلسه پنجم : فرایند های رتبه بندی قشرهای اجتماعی
§چون قشربندی اجتماعی ، پدیده ای همه جایی (ubiquition) است و همه جوامع و زمانها را دربر می گیرد ، لذا می توان فرض کرد فرایندهای ایجاد و حفظ آن نیز همه جایی است .
§چهار فرایند عمده ایجاد و حفظ قشربندی اجتماعی عبارتند از :

فرایند تمایز موقعیت های اجتماعی
فرایند دسته بندی موقعیت های اجتماعی
فرایند ارزیابی موقعیت های اجتماعی
فرایند پاداش دهی به موقعیت های اجتماعی

§فرایند تمایز موقعیت های اجتماعی
§موقعیت های اجتماعی به طور عمده برحسب تعریف نقش ها (مسئولیت ها و تکالیف صاحب موقعیت ) ازهم متمایز می شوند
§بدون تمایز موقعیت ها (تعریف نقش ها و ایفاء درست آنها )، نظم اجتماعی و به تبع آن قشربندی اجتماعی دوام نمی آورد.
§شرایط اساسی برای تمایز موقعیت ها :

– تعریف روشن وظایف در هرموقعیت

– مشخص کردن حدود اختیارات و مسئولیت ها

– تعلیم و تربیت جهت تصدی موقعیت ها

– ضمانت (sanction) اجتماعی برای ایفاء نقش ها

– ضمانت درونی : احساس تقصیر/ گناه/ ملامت نفس

– ضمانت بیرونی : توبیخ قانونی/ سرزنش دیگران و…

§
§
§فرایند دسته بندی موقعیت های اجتماعی
§موقعیتهای اجتماعی بر حسب تعریف نقش از هم قابل تفکیک هستند لذا شرایطی که در ایفاء نقش موثرند می توانند ملاک دسته بندی (categorizing) موقعیت ها نیز قراربگیرند
§ملاک های عمده در ایفاء موثر نقش ها :

صفات محولی یا انتسابی (ascribed) مثل هوش و استعداد ، ظواهر و تواناییهای جسمی و..
صفات محققی یا اکتسابی (achieved) مثل کسب دانش و مهارت ، تجربه ، دقت ، سرعت و …
فایده مندی (utility) یا کارکرد اجتماعی نقش مثل کارکرد امنیتی برای پلیس

§ملاکهای ایفاء نقش ، ملاک های احراز موقعیتند و معین می کنند که هر شخصی شایسته احراز کدام موقعیت است
§ملاک های ایفاء نقش ، جنبه ارزش داورانه ندارند و برحسب ماهیت یا اقتضاء نقش تعریف می شوند و لذا نمی توان آنها ملاک رتبه بندی ارزشی (کهتری/مهتری)موقعیت ها قرارداد، اگرچه ملاک های ایفاء نقش در تعیین سلسله مراتب موقعیت موثرند

– اهمیت اجتماعی نقش ها و نهادها ، در سلسله مراتب موقعیتها موثراست.

– مثال دریک جامعه مذهبی ، نقش ها و نهادهای مذهبی برتری پیدا می کنند


دانلود مستقیم فایل