بررسی و دانلود پاورپوینت درباره مفهوم سازمان و مديريت

بررسی و دانلود پاورپوینت درباره مفهوم سازمان و مديريت دارای نکات کلیدی پاورپوینت درباره مفهوم سازمان و مديريت,پاورپوینت ,درباره, مفهوم ,سازمان, و ,مديريت,

دسته بندی: Powerpoint

نوع فایل: ppt (قابل ويرايش و آماده پرينت)

تعداد اسلاید: 12 اسلاید

قسمتی از متن فایل دانلودی
یک یادداشت کوتاه

سازمان ها-در معنای وسیع کلمه-از شالوده های اصلی اجتماع کنونی اند و مدیریت،مهمترین عامل در حیات،رشد و بالندگی یا مرگ سازمان هاست.

مدیر روند حرکت از وضع موجود به سوی وضعیت مطلوب را هدایت می کند و در هر لحظه،برای ایجاد آینده ای بهتر در تکاپوست.
گذشته با تمام اهمیت و آموختنی هایش و با تمام تاثیری که می تواند بر آینده داشته باشد اتفاق افتاده است و هیچ نیروی بشری نمی تواند آن را دیگر بار و به گونه ای متفاوت بیافریند،ولی آینده در راه است و قسمت مهمی از آن به آنچه در امروز می گذرد مربوط است.
ما باید سهم فرزندان این سرزمین را از آینده ی جهان معلوم کنیم و برای این منظور،به عزمی ملی نیاز داریم.
عزم جامعه را مجموعه ی مدیریت کشور هدایت می کند،لذا امر مدیریت مهم ترین مقوله ای است که باید برای رشد و تعالی فرهنگی،اقتصادی،صنعتی و سیاسی جامعه مورد توجه قرار گیرد.
دفتر پژوهش های فرهنگی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
lتعريف مديريت
lمديريت فرآيندي است كه در آن تلاش هاي فردي و گروهي جهت نيل به هدفي مشترك هماهنگ مي شوند.
lمديريت انجام كار به وسيله و از طريق ديگران است.
lمديريت علم و هنر به كارگيري منابع براي دستيابي به اهداف است.
l
lبراي انجام هر كاري به منابع نيازمنديم.
lكار يا فعاليت،چيزي جز تعامل بين اين منابع نيست.
lبراي دستيابي به هر هدفي بايد كاري انجام داد.
lمنابع سازماني به دو گروه تقسيم مي شوند:
-منابع سرمايه اي
*منابع انساني
*فضاي فيزيكي
*تجهيزات
-منابع مصرفي

lمفهوم سازمان
lانسان يك موجود_____است.
lبه اين معني كه به تنهايي نمي تواند_____خود را برآورده سازد.
lپس براي يافتن پاسخ مناسب به_____خود،به _____
نيازمند است.
lچه زماني هسته ي اوليه ي يك سازمان شكل مي گيرد؟


دانلود مستقیم فایل