بررسی و دانلود پاورپوینت درباره سرمایه گذاری بین شرکتها

بررسی و دانلود پاورپوینت درباره سرمایه گذاری بین شرکتها دارای نکات کلیدی پاورپوینت درباره سرمایه گذاری بین شرکتها,پاورپوینت, درباره ,سرمایه ,گذاری, بین ,شرکتها,

دسته بندی: Powerpoint

نوع فایل: ppt (قابل ويرايش و آماده پرينت)

تعداد اسلاید: 21 اسلاید

قسمتی از متن فایل دانلودی
•مقدمه

•عوامل موثر بر رونق کشورهای صنعتی در دهه 1990 :

1) افزایش بهره وری با کامپیوتر و توسعه اینترنت

2) ادغام و تحصیل شرکتها که باعث افزایش کارایی و هم افزایی شده و اثر مثبتی بر فرایند تولید در واحدهای انتفاعی داشته است .

«دردهه 1980 تحصیل شرکت از طریق نقدی و اهرمی بوده است .»
•روش خرید اهرمی
•در این روش شرکت سرمایه گذار تمام سهام عادی واحد انتفاعی دیگر را تحصیل می کند شرکت سرمایه گذار را جدید و شرکت در حال عملیات را شرکت قدیم می نامند . پس از تحصیل کل دارائی شرکت قدیم به شرکت جدید واگذار می شود و بخش اعظم سرمایه شرکت جدید نوعی بدهی است از این رو به آن روش اهرمی می گویند . سرمایه اندک شرکت جدید توسط گروه کوچکی از سهامداران قبلی شرکت قدیم که معمولا مدیران بوده اند تامین می شود.
•توسعه سرمایه گذاری بین شرکتها باعث شده که حسابداری این نوع سرمایه گذاریها مورد توجه باشد .

•روش های گزارش سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها :
•1) تهیه صورتهای مالی تلفیقی با فرض دو یا چند شخصیت حقوقی مجزا به عنوان یک شخصیت حسابداری
•2) روش ارزش ویژه بدون تهیه صورتهای مالی تلفیقی
•3) روش ارزش متعارف یا بهای تمام شده

•وضعیت مربوط
•توجیه بکارگیری روشهای مختلف برای سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها و میزان نفوذ شرکت سرمایه گذار بر شرکت سرمایه پذیر است .
•ضوابط میزان نفوذ شامل:
•1) درصد تملک سهام عادی با حق رای ( سطح کنترل)
•2) داشتن کنترل در هیات مدیره
•3) کنترل عملیات یا مدیریت
•تاکید هیات تدوین استاندارد بر درصد تملک سهام عادی با حق رای ( سطح کنترل )
•در استاندارد های قدیمی حسابداری در عملیات نامتجانس و عملیات در کشورهای خارجی با وجود تملک اکثریت سهام عادی عدم تلفیق را مجاز دانسته است ولیکن در استانداردهای جدید تلفیق در تمامی موارد را الزام کرده است و تنها وجود کنترل موقت یا نبود کنترل مالک اکثریت سهام مستثنی است .

•نتیجه اقتصادی تلفیق : ورود دیون به ترازنامه تلفیقی است که در صورت عدم تلفیق در ترازنامه شرکتهای سرمایه پذیر انعکاس می یابد .
•عدم کنترل مالکیت اکثریت زمانی اتفاق می افتد که شرکت سرمایه پذیر در مرحله تجدید سازمان یا انحلال باشد یا عملیات در کشورهای خارجی تابع مقررات محدود کشور متبوع شرکت فرعی باشد .
•اگر سرمایه گذار مالک اکثریت سهام عادی سرمایه پذیر نباشد روش ارزش ویژه ، ارزش متعارف و یا بهای تمام شده استفاده می شود .
•وقتی نفوذ با اهمیت است ( مالکیت 20 تا 50 درصد سهام ) اما کنترل موثر نباشد از روش ارزش ویژه و وقتی نفوذ با اهمیت نباشد از روش متعارف یا بهای تمام شده استفاده می شود .


دانلود مستقیم فایل