بررسی و دانلود پاورپوینت درباره اشتغالزايي در حوزه فناوري اطلاعات

بررسی و دانلود پاورپوینت درباره اشتغالزايي در حوزه فناوري اطلاعات دارای نکات کلیدی پاورپوینت درباره اشتغالزايي در حوزه فناوري اطلاعات,پاورپوینت ,درباره, اشتغالزايي, در, حوزه, فناوري, اطلاعات,

دسته بندی: Powerpoint

نوع فایل: ppt (قابل ويرايش و آماده پرينت)

تعداد اسلاید: 20 اسلاید

قسمتی از متن فایل دانلودی

اشتغالزايي در حوزه فناوري اطلاعات
بررسي راهكارهاي نمونه‌اي ايجاد الگوي بومي اشتغالزايي

تغيير اقتصاد معمول به اقتصاد متكي بر دانش (New Economy)
روند رو به تزايد ادغام اقتصادهاي ملي در اقتصاد جهاني:
جريان كالا و خدمات
سرمايه‌گذاري خارجي /جذب سرمايه‌
مهاجرت

روندهاي جديد:
اشكال جديدي از رقابت و همكاري ميان شركتها و كشورها
نشر ايده‌ها و فناوريهاي جديد در جهان و نفوذ در دايره ملي هر يك از كشورها

تواناييهايي كه در اقتصاد متكي بر دانش نقش اساسي دارد:
خلق دانش و فناوري (همكاري براي توليد دانش و فناوري)
نشر دانش و فناوري (انتقال دانش و فناوري در اشكال مختلف آن)
بهره‌گيري از دانش و فناوري (تبديل نتايج دانش و فناوري به ارزش اقتصادي)

تغييرات عمده‌اي كه در اقتصاد نوين در منشا توان رقابتي شركتها بوجود آمده است:
نحوه و ميزان بهره‌وري در استفاده از داراييهاي ناملموس آنها است.
ميزان و چگونگي همكاري با ديگر شركتها و دانشگاهها براي دستيابي به انواع جديدي از مهارت و دانش

همكاري صميمانه، موثر و هماهنگ دولتها با صاحبان فن در زمينه توسعه
انجام بررسيهاي راهبردي براي پيدا كردن الگوي بومي توسعه
تعقيب و بازبيني روندهاي علم، فناوري و صنعت
در جهان براي درك روندهاي عمومي توسعه و ارزيابي مداوم جايگاه ملي
در حوزه ملي براي هدايت راهبردي مجموعه فعاليتهاي توسعه
اندازه‌گيري مداوم توان ملي درزمينه دانش و فناوريهاي جديد
به دليل ماهيت ناملموس آن بسيار مشكل است
طرح و اندازه‌گيري شاخصهاي ملي در اين زمينه بسيار مشكل‌تر است

تعداد محققان به طور عام و در حوزه فنارويهاي جديد به طور خاص
نسبت سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه فناوريهاي جديد به توليد ناخالص ملي
تراز صادراتي دانش و فناوري (شامل كالاي منتجه از فناوريها نمي‌گردد)
ميزان و جايگاه مشاركت در بازار فناوري
ميزان توليد، پردازش و نشر اطلاعات روي شبكه‌هاي جهاني
اشتغال در حوزه فناوري جديد


دانلود مستقیم فایل