بررسی و دانلود پاورپوینت درباره ريسه ها

بررسی و دانلود پاورپوینت درباره ريسه ها دارای نکات کلیدی پاورپوینت درباره ريسه ها,پاورپوینت, درباره, ريسه ها,

دسته بندی: Powerpoint

نوع فایل: ppt (قابل ويرايش و آماده پرينت)

تعداد اسلاید: 26 اسلاید

قسمتی از متن فایل دانلودی
مروري بر عناوين مطالب

nمفاهيم کلي
nمدل هاي چند ريسه اي (Multithreading)
nاستفاده از ريسه ها
nPthread ها
nريسه هاي سولاريس 2
nريسه هاي سيستم عامل ويندوز XP
nريسه هاي Linux
nريسه هاي Java
n
nمفاهيم کلي
nيک ريسه …
qگاهي اوقات با نام پردازه سبک وزن (LWP) نيز شناخته مي شود.
qاز يک شناسه ريسه، يک شمارنده برنامه، يک مجموعه ثبات و يک پشته تشکيل شده است.
qتقريبا همه چيز را با ساير ريسه هاي همان پردازه به اشتراک مي گذارد.
nبخش کد
nبخش داده
nمنابع در اختيار گذاشته شده توسط سيستم عامل مانند پرونده هاي باز.
nيک پردازه تک ريسه اي تنها يک ريسه کنترلي دارد.
nاستفاده از چندين ريسه کنترلي به پردازه اجازه مي دهد چندين کار را به صورت همزمان انجام دهد.
nپردازه هاي تک ريسه اي و چند ريسه اي
nمزاياي ريسه ها
nپاسخ دهي
qاز آنجا که اجراي برنامه حتي در صورت متوقف شدن بخشي از آن باز هم ادامه مي يابد، پاسخ دهي برنامه بهبود مي يابد.
nاشتراک منابع
qبه صورت پيش فرض، ريسه ها حافظه و منابع پردازه را به اشتراک ميگذارند.
nصرفه جويي در منابع سيستمي
qايجاد يک ريسه به مراتب ارزانتر از ايجاد يک پردازه است.
nبهره برداري از معماري هاي چندپردازنده
qاجراي هر ريسه روي يک پردازنده Ü افزايش درجه توازي و کارايي
nريسه هاي کاربر و هسته
nريسه هاي کاربر
qمديريت ريسه ها توسط کتابخانه ريسه اي در سطح کاربر انجام مي شود.
qنمونه ها: کتابخانه pthreads در سيستم عامل هاي POSIX، کتابخانه C-threads در مکينتاش و کتابخانه UI-threads در سولاريس.
n
nريسه هاي هسته
qهسته مستقيما از ريسه ها حمايت مي کند.
qنمونه ها: ويندوز 95، 98، NT و 2000، سولاريس، يونيکس Tru64، BeOS و لينوکس
nمروري بر عناوين مطالب
n
nمفاهيم کلي
nمدل هاي چند ريسه اي (Multithreading)
nاستفاده از ريسه ها
nPthread ها
nريسه هاي سولاريس 2
nريسه هاي سيستم عامل ويندوز XP
nريسه هاي Linux
nريسه هاي Java
n
nمدل هاي چند ريسه اي
n
nمدل هاي چند ريسه اي
qمدل چند به يک (Many-to-One)
qمدل يک به يک (One-to-One)
qمدل چند به چند (Many-to-Many)
nمدل چند به يک
nدر اين مدل تعداد زيادي ريسه سطح کاربر به يک ريسه سطح هسته نگاشت مي شوند.
n
nاين مدل در سيستم هايي که در آنها هسته مستقيما از ريسه ها حمايت نمي کند استفاده مي شود.
nمدل يک به يک
nدر اين مدل هر ريسه سطح کاربر به يک ريسه سطح هسته نگاشت مي شود.
qنمونه ها: ويندوز 95، 98، NT و 2000، OS/2.
nمدل چند به چند
nاين مدل اجازه مي دهد چندين ريسه سطح کاربر به چندين ريسه سطح هسته نگاشت شوند.
nسيستم عامل اجازه دارد به تعداد کافي ريسه سطح هسته ايجاد کند.
nنمونه ها: سولاريس 2، ويندوز NT و 2000 که کتابخانه Fiber روي آنها نصب شده باشد.
nمدل دو سطحي
nمانند چند به چند؛ با اين تفاوت كه اجازه مي دهد يك ريسه سطح كاربر به يك ريسه سطح هسته اختصاص يابد.
nمثال: IRIX, HP-UX, Tru64 Unix, Solaris 8


دانلود مستقیم فایل