بررسی و دانلود دنیای میکروبی (ترجمه کتاب microbiology an introduction فصل اول)

بررسی و دانلود دنیای میکروبی (ترجمه کتاب microbiology an introduction فصل اول) دارای نکات کلیدی دنیای میکروبی, دنیای میکروبی (ترجمه کتاب microbiology an introduction فصل اول),ترجمه کتاب microbiology an introduction ,ارتباط بین میکروب ها , موجودات

ترجمه کتاب microbiology an introduction فصل اول در قالب word در حجم 23 صفحه: 


بخشی از متن: 
موضوع اصلی این کتاب درسی ارتباط بین میکروب ها – موجودات بسیار ریز است که معمولاً برای دیدن آنها در زندگی ما میکروسکوپ لازم است. همه ما از همه گیر بودن بیماری های عفونی مانند طاعون یا آبله که باعث از بین رفتن جمعیت شده است، بارها شنیده ایم. با این حال، بسیاری از نمونه های مثبت از تعامل انسان و میکروب وجود دارد. به عنوان مثال، ما برای اطمینان از تأمین مواد غذایی بی خطر از تخمیر میکروبی استفاده می کنیم و میکروبیوم انسان، گروهی از میکروب ها که در بدن ما زندگی می کنند، به ما در حفظ سلامتی کمک می کنند. این فصل را با بحث در مورد چگونگی نام گذاری و طبقه-بندی موجودات زنده شروع می کنیم و سپس یک تاریخچه کوتاه میکروبیولوژی را دنبال می کنیم. در مرحله بعدی، ما در مورد تنوع باور نکردنی میکروارگانیسم ها و اهمیت اکولوژیکی آنها بحث می کنیم ، و چگونگی بازیافت عناصر شیمیایی مانند کربن و ازت در بین خاک ، موجودات زنده و جو را بررسی می کنیم.

دانلود مستقیم فایل