بررسی و دانلود پاورپوینت مقیاس ها

بررسی و دانلود پاورپوینت مقیاس ها دارای نکات کلیدی پاورپوینت مقیاس ها,پاورپوینت انجام مقیاس Scaling,مقیاس های چند گویه ای,مقیاس تک گویه ای ,مقیاس های ترکیبی یا طیف های ترکیبی Composite Scale,مقیاس فاصله اجتماعی بوگاردس,پاورپوینت مقیاس گاتمن,پاورپوینت مقیاس لیکرت,پاورپوینت مقیاس استاپل,پاورپو

پاورپوینت مقیاس ها در قالب pptx  در حجم 32 اسلاید 


بخشی از متن:
مقیاس کردن یا انجام مقیاس Scaling
مقیاس کردن ، فرایند اندازه گیری یا رتبه بندی وجود ویژگی ها و صفت های کمی است.
دلیل اهمیت مقیاس ها یا شاخص اندازه های کمی را فراهم می آورند که می توان آنها پردازش و تفسیر نمود.

مقیاس چیست Scale
مقیاس ، اندازه ترکیبی یک مفهوم استاندازه مرکب از داده های برآمده از چند پرسش و معرف
نگرش سنج یا عقیده سنج بیشتر از مقیاس ها یا طیف ها برای سنجش نگرش افراد استفاده می شود ، بدین جهت به آنها نگرش سنج یا عقیده سنج نیز گفته می شود
نگرش سنج یا عقیده سنج ، ابزاری است که برای اندازه گیری (سنجش)  نگرش ، عقیده یا باور و احساس افراد ،بکارگرفته می شود.
فهرست مطالب:
مقیاس کردن یا انجام مقیاس Scaling
مقیاس چیست Scale
انواع مقیاس ها
مقیاس های چند گویه ای
مقیاس تک گویه ای 
مقیاس های ترکیبی یا طیف های ترکیبی Composite Scale
فهرست ها
سنخ سنجی
فنون مقیاس گذاری Comparative scale
فنون مقیاس گذاری مقایسه ای یا فنون مقیاس گذاری غیرمتریک
مقیاس مقایسه ای دو به دو (زوجی) Nominal & Ordinal
مقیاس آرایش رتبه ای
مقیاس مجموع ثابت
مقیاس فاصله اجتماعی بوگاردس
مقیاس گاتمن
فنون مقیاس گذاری غیر مقایسه ای یا فنون مقیاس گذاری متریک Non Comparative Scale
مقیاس لیکرت
مقیاس استاپل
مقیاس افتراق معنای یا برش طبیعی
مقیاس ترستون

دانلود مستقیم فایل