بررسی و دانلود پاورپوبنت نکات ايمني در آزمايشگاه

بررسی و دانلود پاورپوبنت نکات ايمني در آزمايشگاه دارای نکات کلیدی پاورپوبنت نکات ايمني در آزمايشگاه,لباس کار آزمايشگاه,تجهيزات ايمني در آزمایشگاه,بلعیدن مواد شیمیایی در آزمایشگاه,‌تماس با مواد شیمیایی در آزمایشگاه,استنشاق گازهای سمی,پاورپوینت آزمایشگاه

پاورپوبنت نکات ايمني در آزمايشگاه در قالب pptx در حجم 21 اسلاید 

بخشی از متن:
بهترين راه براي جلوگيري از حوادث 
آشنايي با خطرات ممکن در آزمايشگاه است. هر آزمايشي، بدون توجه به اين که چند بار در گذشته انجام شده است، مي تواند خطرات زيادي را به همراه داشته باشد. تمام اين مطالب براي آن گفته شد که شما اهميت شناسايي خطرات هر آزمايش را پيش از انجام آن درک کنيد.
نکته اي که همواره بايد به آن توجه داشته باشيد آن است که شما بايد تمام مواد شيميايي در آزمايشگاه را بسيار خطرناک و سمي قلمداد کنيد مگر آن که از بي خطر بودن ماده اطمينان کامل داشته باشيد و اين نکته بدان معني است که رعايت نکات ايمني در مواجه با مواد شيميايي الزامي است.
مطالب دیگر:
لباس کار آزمايشگاه
تجهيزات ايمني
ريختن مواد شيميايي
در آزمایشگاه چه نکات مهمی را باید رعایت کنیم؟
شناخت صحیح محلولهای شیمیایی
پیشامدها و کمک‌های اولیه هنگام حادثه
– بریدگی‌ها
 انفجار و یا شکستن لوازم شیشه‌ای و ایجاد بریدگی
بلعیدن مواد شیمیایی
‌تماس با مواد شیمیایی
استنشاق گازهای سمّی
سوختگی‌ها
رقیق کردن اسیدها
تذکرهای ایمنی  کار با اسیدها
روش شناسایی چند گاز متداول

دانلود مستقیم فایل