بررسی و دانلود پاورپوینت فضای تهی در معماری اسلامی ایرانی

بررسی و دانلود پاورپوینت فضای تهی در معماری اسلامی ایرانی دارای نکات کلیدی تحقیق فضای تهی,دانلود تحقیق فضای تهی,فضای تهی در معماری اسلامی ایرانی,دانلود تحقیق فضای تهی در معماری اسلامی ایرانی,فضای تهل در معماری,دانلود تحقیق فضای تهی در معماری

عنوان تحقیق :

فضای تهی در معماری اسلامی ایرانی

ویژه رشته : معماری

تعداد صفحات تحقیق: 10

فرمت : docx

تعداد اسلاید های فایل پاورپوینت تحقیق : 28

فرمت : pptx

تعداد منابع : 8 مورد

تعداد عکس : 7 مورد

فهرست:

1 – الهام و برداشت از نشانه های بنیادین معماری ایران

2 – رابطۀ فضاي تهی با نور در هنر و معماري اسلامی

3 – دلیل حضور فضاي تهی در هنر و معماري اسلامی

4 – محرمیت در معماری اسلامی

5 – نتیجه گیری

6 – منابع

1 – الهام و برداشت از نشانه های بنیادین معماری ایران :

ایران در مرز میانه گرایش های شدید مذهبی و باورهای تاریخی و فرهنگی و آیینی از یک سوء و مختصات نظم پذیری و بریدن از هستی شناسی به شیوه کهن و روی آوری به معرفت شناسی از طریق عقل محوری خود بنیان ابزار ساز جهان مدرن از سویی دیگر، قرار گرفته است که در آن حتی بازگشت مجدد به اسطوره ها و مناسک آیینی از دیدگاه عقلی و کاربردی صورت می گیرد و از ابعاد ایمانی و اعتقادی تهی است. در مطالعه معماری ایرانی و استخراج مفاهیم، مبانی و ویژگی های آن کاملاً روشن است که اساس و شالوده اصلی آن در فلسفه وجودی این سرزمین بوده است و در نتیجه، مطالعه آن بدون عمیق شدن در مسائل اجتماعی، فرهنگی، دینی و ادبی ناممکن است و روش تطبیقی رفت و برگشتی بین قالب (صورت) و فلسفه اجتناب ناپذیر می باشد. دشواری این تحلیل از همین جا آغاز می شود. چرا که کالبد همیشه قابل نقد علمی است، به ویژه هنگامی که این نقد در ارتباط با محیط فیزیکی و جغرافیایی صورت می گیرد. مطلب پیچیده تر، از فضای فرهنگی است که بدون سفر عاشقانه در ژرفای انتزاعی و معنوی آن به دست نمی آید. تمام معماری های برجسته جهان رازی دارند که فقط با چشم دل می توان به آن راه یافت. در ایران این نگرش عاطفی هنگامی حاصل می شود که تعادل و پیوند محیطی و معنوی انسان با استحکام و تعادلی مطلوب برپا شده باشد.]6[


دانلود مستقیم فایل