بررسی و دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب روان شناسی در قرآن (روانشناسی اجتماعی، پیش نیازها) نوشته محمد کاویانی

بررسی و دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب روان شناسی در قرآن (روانشناسی اجتماعی، پیش نیازها) نوشته محمد کاویانی دارای نکات کلیدی کتاب روان شناسی در قرآن ,,مفاهیم و آموزه ها,محمد کاویانی,,پاورپوینت کتاب روان شناسی در قرآن,پاورپوینت روان شناسی در قرآن ,روانشناسی در قرآن,فصل ششم,,روانشناسی اجتماعی, پیش نیازها

پاورپوینت فصل ششم کتاب روان شناسی در قرآن، مفاهیم و آموزه ها (روانشناسی اجتماعی، پیش نیازها) نوشته محمد کاویانی در حجم 37 اسلاید: 

بخشی از متن: 
روانشناسی اجتماعی: دانشی است که به مطالعه علمی تاثیر متقابل افراد بر یکدیگر پر داخته و درصدد یافتن علل و چگونگی پدیدایی رفتار، احساسات و افکار افراد در موقعیتهای اجتماعی است.
موقعیتهای اجتماعی: موقعیتهایی هستند که تحت تاثیر حضور واقعی، خیالی یا ضمنی دیگران باشند.
✓ اصطلاح حضور ضمنی، اشاره به رفتارهایی دارد که شخص، بعلت جایگاه خویش در یک ساخت اجتماعی پیچیده یا بدلیل عضویت در یک گروه فرهنگی خاص، آنها را انجام می دهد .
✓ در روانشناسی اجتماعی مستخرج از قرآن، موقعیتهای اجتماعی واقعی را در اختیار نداریم چون جامعه قرآنی عینی دربیرون، محقق نشده است .
✓ روانشناسی اجتماعی با رهیافت قرآنی، تجویزی است نه توصیفی.
روش تحقیق در روانشناسی اجتماعی از دیدگاه قرآن:
مشاهده، مستلزم نظاره و ضبظ رفتار اجتماعی بصورت آشکار یا به کمک ابزارهای علمی یا توسط خود آزمودنی است.
✓ برای توصیف و اندازه گیری پدیدههای اجتماعی از مقیاس های خودگزارشی، رفتاری، روان ی زیستی اجتماعی و مقیاس غیر واکنشی استفاده می کنند.
✓ مفاهیم متعارف در روانشناسی اجتماعی، از مشاهده رفتار دیگران یا خودگزارشی آنان حاصل می شوند. این رفتارها از هنجارها و هنجارها از ارزشهای اجتماعی ناشی می شوند.
✓ مفاهیم روانشناسی اجتماعی در رهیافت قرآنی را باید از اجتماع و رفتارهای اجتماعی مورد تایید قرآن استخراج کرد .

دانلود مستقیم فایل