بررسی و دانلود پاورپوینت تکنولوژی اطلاعات و کنترل سازمان (18 اسلاید)

بررسی و دانلود پاورپوینت تکنولوژی اطلاعات و کنترل سازمان (18 اسلاید) دارای نکات کلیدی پاورپوینت تکنولوژی اطلاعات و کنترل سازمان,پاورپوینت تکنولوژی اطلاعات ,پاورپوینت کنترل سازمان, کنترل استراتژیک, استراتژی های اصلی کنترل ,سیستمهای کنترل مدیریت, زیر سیستمهای فرعی کنترل ,مدیریت الگوهای اقتضایی کنترل,توازن بین تفویض اختیار و اعما,,,

پاورپوینت تکنولوژی اطلاعات و کنترل سازمان (18 اسلاید)

بخشی از متن:
اطلاعات
اطلاعات همان چیزی است که موجب تقویتیا تغییر فرایند ادراک کردن می شود ، درحالی که داده ها چیزی جز دروندادی نیستند که وارد یک کانال ارتباطی می شوند.
داده ها ملموس و محسوس هستند و در صورتی تبدیل بهاطلاعات می شوند که افراد بخواهند برای درک بیشتر از آنها استفاده کنند.

فهرست مطالب:
اطلاعات
مقدار اطلاعات و غنی بودن آنها
اثر گذاری دو پدیده عدم اطمینان و ابهام بر فرایند و مقدار اطلاعات کانال ارتباطی بین افراد
غنی بودن اطلاعات
تکنولوژی اطلاعاتی و ساختار های نوین سازمانی
روند تکاملی کاربرد تکنولوژی اطلاعات در سازمان
الگویی برای طراحی سیستم پشتیبانی تصمیمات
مزایای استراتژیک تکنولوژی اطلاعات
کنترل استراتژیک
استراتژی های اصلی کنترل
سیستمهای کنترل مدیریت
زیر سیستمهای فرعی کنترل
مدیریت الگوهای اقتضایی کنترل
توازن بین تفویض اختیار و اعمال کنترل


دانلود مستقیم فایل