بررسی و دانلود تحقیق سوره لقمان

بررسی و دانلود تحقیق سوره لقمان دارای نکات کلیدی تحقیق سوره لقمان,تحقیق درباره سوره لقمان,تحقیق سوره ی لقمان,تحقیق راجب سوره لقمان,قرائت تحقیق سوره لقمان,تحقیق درباره ی سوره لقمان,تحقیق درباره تفسیر سوره لقمان,تحقیق در مورد سوره ی لقمان

به نام خدا، که رحمتى عمومى و رحمتى خاص مؤمنین دارد.
الم (1)
این آیه هاى کتابى است سراسر حکمت ، (کتابى که جایى براى لهو در آن نیست ) (2)
کتابى که هدایت و رحمت براى نیکوکاران است (3)
آن کسانى که نماز گزارند و زکات دهند، و خود به دنیاى دیگرى یقین دارند (4)
آنان قرین هدایتى از پروردگار خویشند، و آنان خود رستگارانند (5)
بعضى از مردم گفتار بازیچه را میخرند، تا بدون علم مردم را از راه خدا گمراه کنند، و راه خدا را مسخره گیرند، آنان عذابى خفت آور دارند (6)


دانلود مستقیم فایل