بررسی و دانلود تحقیق سوره عصر

بررسی و دانلود تحقیق سوره عصر دارای نکات کلیدی تحقیق سوره عصر,تحقیق در مورد سوره عصر,تحقیق درباره سوره عصر,تحقیق درباره ی سوره عصر

قرآن براى نجات از آن خسران عظیم، برنامه جامعى تنظیم کرده، که در آن بر چهار اصل تکیه شده است:
اصل اول، در این برنامه، «ایمان» است، که زیربناى همه فعالیت هاى انسان را تشکیل مى دهد; زیرا که تلاش هاى عملى انسان از مبانى فکرى و اعتقادى او سرچشمه مى گیرد، نه همچون حیوانات که حرکاتشان به خاطر انگیزه هاى غریزى است…


دانلود مستقیم فایل